Προγράμματα Business

COSMOTE Βusiness Mobile προς Όλους
Μηνιαίο
πάγιο από
25,65
 
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις
κλήσεις προς κινητά και σταθερά
πλοήγηση στο Internet
SMS προς όλα τα δίκτυα
κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς
δωρεάν Roaming στην ΕΕ
 
COSMOTE Βusiness Mobile Value
Μηνιαίο
πάγιο από
31,25
 
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις
κλήσεις προς κινητά
κλήσεις προς σταθερά
πλοήγηση στο Internet
δωρεάν Roaming στην ΕΕ
 
COSMOTE Βusiness Mobile Cost Control
Μηνιαίο
πάγιο από
25,09
 
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις
κλήσεις προς κινητά και σταθερά
πλοήγηση στο Internet
έλεγχος κόστους με σταθερό μηνιαίο λογαριασμό
μηνιαία ενσωματωμένη χρήση
δωρεάν Roaming στην ΕΕ
 
facebook
instagram
youtube
twitter