Πακέτα

Ομιλία

Για να μη ξεμένεις ποτέ από χρόνο επέλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει.

Internet

Για να είσαι online όποτε χρειαστείς διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει.

SMS

Διάλεξε ένα από τα πακέτα sms για να επικοινωνείς με όλο τον κόσμο.