Συμβάσεις για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμβαση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τηλεπικοινωνιακού επιχειρησιακού συστήματος φωνής

Σύμβαση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης  ενεργού δικτυακού εξοπλισμού