4. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς;
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποστέλλουν προσωποποιημένα διαφημιστικά μηνύματα:
  1. με βάση το ατομικό σας προφίλ συνδρομητή/χρήστη υπηρεσιών ΟΤΕ/COSMOTE, το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά από την συγκατάθεσή σας βλ. ενότητα «3.2 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας.» ή

  2. διαφημιστικά μηνύματα για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, με αυτά που διατηρείτε ήδη στον ΟΤΕ ή/και την COSMOTE μετά από την περιορισμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, που περιγράφεται στην ενότητα «3.3.1 Για την άμεση εμπορική προώθηση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών μας» και πραγματοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας.

    Στη δεύτερη περίπτωση τα διαφημιστικά μηνύματα αποστέλλονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 και συγκεκριμένα αποστέλλονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εναντιωθεί στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή κατόπιν παραλαβής των μηνυμάτων (π.χ. μέσω μηχανισμού unsubscribe). Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, δείτε εδώ.
Μπορεί να λάβετε διαφημιστικά μηνύματα με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. μέσω sms στην σύνδεση κινητής τηλεφωνίας που διατηρείτε στην COSMOTE ή σε κινητό επικοινωνίας που έχετε δηλώσει

  2. μέσω email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε κοινοποιήσει (π.χ. κατά την σύναψη της σύμβασης ή για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού).

  3. με άλλους παρόμοιους τρόπους (πχ μέσω push notifications)

  4. Επιπλέον, σας προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τηλεφωνικά. Φυσικά, αν δεν επιθυμείτε να σας τηλεφωνούμε για διαφημιστικούς σκοπούς, αρκεί να εγγραφείτε στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν.3471/2006, το οποίο τηρείται τόσο από τον ΟΤΕ, όσο και από την COSMOTE. Περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο, καθώς και τους τρόπους εγγραφής και διαγραφής από αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.
Δείτε επίσης:
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
5. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;