ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ

Γενικά

ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ: Μιλάς με τις Χώρες!

Είναι η τηλεπικοινωνιακή κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας του ΟΤΕ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, ακόμη και από καρτοτηλέφωνο ή κερματοδέκτη δημόσιας χρήσης, χωρίς να χρεωθεί το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλήση.

H τηλεπικοινωνιακή κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας του ΟΤΕ, που προσφέρει πολύ οικονομικές χρεώσεις για αστικές, υπεραστικές και προς κινητά κλήσεις αλλά και για διεθνείς προορισμούς, κυρίως προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και της Αυστραλίας.

Η Χρονοκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε σταθερή τηλεφωνική συσκευή, κινητό τηλέφωνο και από καρτοτηλέφωνα, χωρίς να χρεωθεί το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλήση, αφού το κόστος κάθε συνδιάλεξης αφαιρείται από το διαθέσιμο ποσό της κάρτας.

Η ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και κυκλοφορεί σε 3 αξίες:

• €6 με επιπλέον δωρεάν χρόνο ομιλίας €0,36

• €13 με επιπλέον δωρεάν χρόνο ομιλίας €2,5

• €25 με επιπλέον δωρεάν χρόνο ομιλίας €5,5.

Διατίθεται στα καταστήματα COSMΟΤΕ, στο δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε επιλεγμένα super market καθώς και σε επιλεγμένα περίπτερα και καταστήματα ψιλικών με φυσική ή άυλη μορφή όπου αναγράφονται ο 12ψήφιος αριθμός της κάρτας, ο σειριακός της αριθμός και οδηγίες χρήσης της.

ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ 6€
ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ 13€
ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ 25€
Πληροφορίες
Οδηγίες χρήσης