Ομιλία

Πακέτα Ομιλίας

Τώρα στο ΚαρτοΣυμβόλαιο μπορείς να συνεχίσεις να μιλάς πολύ προς όλους, ακόμα και όταν σου τελειώνουν τα λεπτά του προγράμματός σου!

Πακέτα προς Διεθνείς Προορισμούς 

Τώρα μιλάς φθηνά και με τα αγαπημένα σου πρόσωπα στο εξωτερικό μόνο με 5€!