Χαρακτηριστικά

COSMOTE Web Hosting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Πρόσθετες Υπηρεσίες

Παρακάτω  μπορείς να δεις  αναλυτικά χαρακτηριστικά για κάθε πλατφόρμα, υπηρεσίες που απολαμβάνεις δωρεάν ή και υπηρεσίες που θα ήθελες να προσθέσεις στο πακέτο Web hosting της επιλογής σου.

Πακέτα και Χαρακτηριστικά

  COSMOTE
Web Hosting Μ
COSMOTE
Web Hosting L
Παρεχόμενη Πλατφόρμα Linux / Windows Linux / Windows
Domain Name
Services (DNS)
Hosting
Διαθέσιμες Βάσεις 1 1-5
Web Hosting
Space
6GB 12GB
Database
Hosting Space
100MB 500MB

Πρόσθετα χαρακτηριστικά πλατφόρμα Windows
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά - Plesk Hosting σε Linux πλατφόρμα
Εργαλεία διαχείρισης database
Δωρεάν επιπλέον υπηρεσίες
Πρόσθετες Υπηρεσίες