Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Οι Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ) είναι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες παρέχονται επιπρόσθετα στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του βασικού δικτύου, συνήθως μέσω ειδικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρίες ή σε ιδιώτες, να επιλέξουν ανάμεσα σε μία μεγάλη γκάμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδίων και των πελατών τους.

Οι ΥΠΑ περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες :

 • Σύντομοι Κωδικοί
 • Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Ραντεβού Μονάδων Υγείας

Σύντομοι Κωδικοί

Οι Σύντομοι Κωδικοί  απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους, την καλύτερη εμπειρία επικοινωνίας & εξυπηρέτησης:

 • καλώντας ένα ευκολομνημόνευτο αριθμό
 • από όλα τα δίκτυα, και
 • χωρίς αυξημένη χρέωση
Επιχειρηματικοί κλάδοι που μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση ενός Συντόμου Κωδικού περιλαμβάνουν :
 • Ιατρικές υπηρεσίες
 • Οδική βοήθεια
 • Αστικές - Υπεραστικές συγκοινωνίες
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Υπουργεία
 • Τράπεζες
 • Ράδιο Ταξί
 • Ενέργεια
 • Καύσιμα
Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης Σύντομων Κωδικών, με πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες, όπως:
 • Ενεργοποίηση του Σύντομου Κωδικού σε επιλεγμένες περιοχές (Νομούς)
 • Δρομολόγηση των κλήσεων προς το Σύντομο Κωδικό, βάσει της γεωγραφικής προέλευσης ή της ώρας πραγματοποίησης της κλήσης
 • Δυνατότητα εφαρμογής αυτοματοποιημένου εισαγωγικού μενού επιλογών από τον τελικό χρήστη (IVR).
 • Μηχανισμός αναμονής κλήσεων (call queuing).
 • Μηχανισμός ελέγχου και κατανομής των κλήσεων
 • Όριο ταυτόχρονων κλήσεων
 • Αυτόματη αναδρομολόγηση κλήσεων (disaster scenarios)
Η λειτουργία του Σύντομου Κωδικού μπορεί να συνδυαστεί και με λύσεις  εξυπηρέτησης κλήσεων τηλεφωνικού κέντρου με το κύρος και την αξιοπιστία του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ.

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης
Υπηρεσία Διαχείρισης Ραντεβού Μονάδων Υγείας   
Πώς να το αποκτήσεις