Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων
Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων
Γενική περιγραφή
Δες το βίντεο
Η ανάγκη:

Τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Το σοβαρότερο από αυτά είναι η απουσία χρέωσης ενός σημαντικού ποσοστού (έως και 60%) του νερού που καταναλώνεται. Επίσης, άλλα προβλήματα αφορούν σε διαρροές, παράνομες συνδέσεις καθώς και στην υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λύση:

Η εγκατάσταση αισθητήρων, μετρητών και ελεγκτών πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης, η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο του δήμου όσο και της χώρας.

Τα οφέλη:

Με την Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της πίεσης του νερού, η μέτρηση της ποιότητάς του, η ανίχνευση διαρροών και παράνομων συνδέσεων, καθώς επίσης και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!