Ναυτιλιακές Υπηρεσίες
Ναυτιλιακές Υπηρεσίες
Γενική περιγραφή
Υπηρεσίες ασφάλειας ναυσιπλοΐας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ»

Το δίκτυο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» εξυπηρετεί τις ανάγκες στο τομέα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (σύστημα Global Maritime Distress System Services- GDMSS) για τη λήψη και μετάδοση σημάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας.

  • Λήψη και εκπομπή σημάτων κινδύνου SOS
  • Μετάδοση μετεωρολογικών δελτίων/χαρτών και αναγγελιών θυελλωδών ανέμων (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)
  • Μεταβίβαση σημάτων ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας προς τους Ναυτιλλόμενους (Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού-Υπηρεσία NAVTEX)
  • Μεταβίβαση δελτίου ενημέρωσης Ναυτιλλομένων (γραφείο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας)
  • Παροχή ιατρικών οδηγιών (MEDICO), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Δείτε εδώ GMDSS εκπομπές του Ολυμπία Ράδιο
 
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας στο Δίκτυο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» όλο το 24ωρο: 1320

τηλ.: 210 6001799, fax: 210 6002599

Στέλνοντας e-mail στο Olympiaradio@ote.gr