Τηλεοπτικά Κυκλώματα

Τηλεοπτικά Κυκλώματα

Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που τους εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις μεταδόσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων (αναλογικών ή ψηφιακών), αλλά και για την κάλυψη αθλητικών, πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων, όλο το 24ωρο.

Πέραν των τηλεοπτικών σταθμών, τα τηλεοπτικά κυκλώματα απευθύνονται σε διανομείς τηλεοπτικού σήματος και περιεχομένου.

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

  • Mόνιμες Γραμμές που παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος (τόσο για διανομή σήματος στα σημεία εκπομπής, όσο και για συγκέντρωση προγραμμάτων από διαφορετικά σημεία). Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς ψηφιακού σήματος SDI & ASI σε διαφορετικούς ρυθμούς συμπίεσης (low, medium & high), καθώς και ασυμπίεστου σήματος υψηλής ευκρινείας (high definition). Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζονται οι έξι (6) μήνες.
  • Προσωρινές Γραμμές  που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις μόνιμες, αλλά η μίσθωσή τους διαρκεί από 1 ημέρα μέχρι 6 μήνες.
  • Ευκαιριακές μεταδόσεις που καλύπτουν αθλητικά, πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα, όλο το 24ωρο σε περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας με χρήση οπτικών ινών ή ασύρματων δικτύων.
  • Υπηρεσίες Δορυφορικής Τηλεοπτικής Μετάδοσης που περιλαμβάνουν τη μεταφορά τηλεοπτικού σήματος από τις εγκαταστάσεις του πελάτη μέχρι τις εγκαταστάσεις της ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΤΕ, την ψηφιοποίησή του, την κωδικοποίηση/συμπίεσή του κατά MPEG-2, την κρυπτοθέτησή του κατά BISS προαιρετικά, την πολυπλεξία του, τη μεταφορά του πολυπλεγμένου σήματος στον επίγειο σταθμό δορυφορικής εκπομπής, την ανοδική ζεύξη στο δορυφόρο (uplink) και τη διάθεση της κατάλληλης δορυφορικής χωρητικότητας στο δορυφόρο για την αντίστοιχη εκπομπή.
  • Μεταφερόμενος Δορυφορικός Σταθμός που παρέχει υψηλού επιπέδου τηλεοπτικές μεταδόσεις όλο το 24ωρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και διεθνών πρακτορείων ειδήσεων.
Ειδικά για τον Μεταφερόμενο / Κινητό Δορυφορικό Σταθμό η χρήση του συνεπάγεται: 
  • Ευελιξία για μεταδόσεις από οποιονδήποτε χώρο, χωρίς εξάρτηση από τα επίγεια τηλεοπτικά δίκτυα
  • Δυνατότητα αλλαγής σκόπευσης σε διαφορετικούς δορυφόρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Για τη λήψη και εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων του σταθμού αξιοποιούνται οι δορυφόροι EUTELSAT, HELLASSAT
  • Κάθε σταθμός λειτουργεί σε περιοχή συχνοτήτων Ku Band.
Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός αφορά σε τερματικές διατάξεις που υποστηρίζουν τη μεταφορά τηλεοπτικού σήματος, σήματος SDI & σήματος ASI (σε διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης), καθώς και ασυμπίεστου σήματος HD.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι κυριότητος COSMΟΤΕ και παραχωρείται στον πελάτη υπό μορφή χρησιδανείου και με τους όρους που διέπουν αυτό, εγκαθίσταται από την COSMΟΤΕ στους χώρους του πελάτη και παραμένει εκεί για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση της γραμμής.

Εφαρμογές
Πώς θα τα αποκτήσεις