Δορυφορικές Επικοινωνίες

Δορυφορικές Επικοινωνίες

Ο όμιλος ΟΤΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για δορυφορικές υπηρεσίες και μετάδοση οποιουδήποτε τύπου περιεχομένου (δεδομένα, video, τηλεφωνία). Απευθυνόμενος στην παγκόσμια αγορά και μέσω ολοκληρωμένων λύσεων, ο ΟΤΕ αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η ποιότητα των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα των πελατών διεθνούς εμβέλειας, καθιστούν τον ΟΤΕ ιδανικό συνεργάτη.

Οι δορυφορικές υπηρεσίες απευθύνονται σε εταιρικούς/επιχειρησιακούς πελάτες (ραδιοτηλεοπτικοί πάροχοι, κυβερνητικοί οργανισμοί, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, διεθνείς πάροχοι δορυφορικών υπηρεσιών κ.α.).

Δορυφορικές Υπηρεσίες

Tα Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών ΝΕΜΕΑ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ, συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικότερα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών/ teleports στην Ευρώπη.
Διεθνείς δορυφορικοί οργανισμοί και πάροχοι δορυφορικών υπηρεσιών έχουν επιλέξει τα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών ΝΕΜΕΑ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ για την κάλυψη μεγάλων γεωγραφικών περιοχών, για μετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου, υπηρεσίες διεθνούς διασύνδεσης, υπηρεσίες φωνής & Internet (INMARSAT, EUTELSAT, HELLASSAT, SES κ.α.).
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες τηλεμετρίας & ελέγχου δορυφόρων (Satellite Control Missions)
  • Υπηρεσίες διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου/ευκαιριακές μεταδόσεις τηλεοπτικού περιεχομένου.
  • Υπηρεσίες Διεθνούς Διασύνδεσης/ μεταφοράς δεδομένων (Data Gateway/IP Trunking).
  • Υπηρεσίες δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης (Direct To Home)
Η παροχή των υπηρεσιών είναι συνεχής, με εποπτεία σε εικοσιτετράωρη βάση (24x7x365) και ιστορικό υψηλής διαθεσιμότητας. Τα Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών διασυνδέονται με διεθνή σημεία παρουσίας (Points of Presence), μέσω προστατευόμενων διαδρομών οπτικών ινών.
 
Οι δορυφορικές υπηρεσίες έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 22301:2012 «Κοινωνική Ασφάλεια – Συστήματα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας-Απαιτήσεις» από τον φορέα πιστοποίησης BSI. Η πιστοποίηση αφορά τo Σύστημα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ.
 
Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.

Επικοινωνία:
Ote Satellite Communications
OteSatelliteCom@ote.gr
Τηλ. 210 6116028

Υπηρεσίες Inmarsat