Ραδιοφωνικά Κυκλώματα

COSMOTE Ραδιοφωνικά Κυκλώματα

Ειδικά για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που τους εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις μεταδόσεις ραδιοφωνικών προγραμμάτων αλλά και για την κάλυψη αθλητικών, πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων, όλο το 24ωρο.

Πέραν των ραδιοφωνικών σταθμών, τα ραδιοφωνικά  κυκλώματα απευθύνονται σε διανομείς ραδιοφωνικού σήματος και περιεχομένου.

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

  • Mόνιμες Γραμμές που παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ραδιοφωνικού σήματος (τόσο για διανομή σήματος στα σημεία εκπομπής, όσο και για συγκέντρωση προγραμμάτων από διαφορετικά σημεία). Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζονται οι έξι (6) μήνες.
  • Προσωρινές Γραμμές που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις μόνιμες, αλλά η μίσθωσή τους διαρκεί από 1 ημέρα μέχρι 6 μήνες.
  • Ευκαιριακές Μεταδόσεις που καλύπτουν αθλητικά, πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα, όλο το 24ωρο σε περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας με χρήση οπτικών ινών ή ασύρματων δικτύων.
  • Υπηρεσίες Δορυφορικής Ραδιοφωνικής Μετάδοσης που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ραδιοφωνικού σήματος από τις εγκαταστάσεις του πελάτη μέχρι τις εγκαταστάσεις της ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΤΕ, την ψηφιοποίησή του, την κωδικοποίηση/συμπίεσή του κατά MPEG-2, την κρυπτοθέτησή του κατά BISS προαιρετικά, την πολυπλεξία του, τη μεταφορά του πολυπλεγμένου σήματος στον επίγειο σταθμό δορυφορικής εκπομπής, την ανοδική ζεύξη στο δορυφόρο (uplink) και τη διάθεση της κατάλληλης δορυφορικής χωρητικότητας στο δορυφόρο για την αντίστοιχη εκπομπή.
Η υπηρεσία παρέχεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός αφορά σε τερματικές διατάξεις που υποστηρίζουν τη μεταφορά ραδιοφωνικού σήματος.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι κυριότητος COSMOΤΕ και παραχωρείται στον πελάτη υπό μορφή χρησιδανείου και με τους όρους που διέπουν αυτό, εγκαθίσταται από την COSMOΤΕ στους χώρους  του πελάτη και παραμένει εκεί για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση της γραμμής.

Εφαρμογές
Πώς θα τα αποκτήσεις