Λύσεις για Νοσοκομεία
Λύσεις για Νοσοκομεία
Γενική περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Η υιοθέτηση αυτών των λύσεων συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εξασφαλίζει:
 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση του ιατρικού / νοσηλευτικό προσωπικού σε οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία χρειάζεται, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις ενδο-νοσοκομειακές επικοινωνίες
 • Άμεση μείωση λειτουργικών και τηλεπικοινωνιακών δαπανών της ιατρικής μονάδας
 • Καλύτερη διαχείριση των νοσοκομειακών παγίων (assets)
 • Αύξηση της παραγωγικότητας του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και διευκόλυνση του έργου του
 • Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης ασθενών και μείωση του χρόνου αναμονής και νοσηλείας τους στο νοσοκομείο
 
Υπηρεσίες

 
Connected Hospital
 • WiFi δικτύωση. Tο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αποκτά δυνατότητα αναζήτησης και  διαχείρισης των αποθηκευμένων δεδομένων της ιατρικής μονάδας μέσω tablet ή smartphone, ενώ προσφέρεται πρόσβαση στο Internet σε όλους τους επισκέπτες και συνοδούς των ασθενών.
 • Unified Communication. Αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων και ασφαλής επέκταση της εσωτερικής τηλεφωνίας σε mobile συσκευές εντός της ιατρικής μονάδας. Προσφέρει άμεση επικοινωνία ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τραυματιοφορέων, τεχνικών, προσωπικού ασφαλείας κ.ά., εν κινήσει, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.
 • Asset Management & Tracking.  Διαχείριση και εντοπισμός της θέσης των σημαντικών παγίων (assets) της ιατρικής μονάδας μέσω RFID (Radio Frequency Identification) tags, που επιτρέπουν την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο και προσφέρουν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, την ακριβή θέση του ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών υλικών.  Προβλέπεται ακόμα δυνατότητα ελέγχου και συντήρησης των παγίων της ιατρικής μονάδας, καθώς επίσης και δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων σε περίπτωση αλλαγών θερμοκρασίας ή πίεσης ευαίσθητου ιατρικού υλικού, αλλά και απομάκρυνσης παγίων από το νοσοκομείο.  
 • Bedside terminals. Παρακλίνια τερματικά συστήματα με οθόνη αφής που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και υποστήριξης των νοσηλευόμενων και των συνοδών τους (infotainment – entertainment), αλλά και αποτελούν εργαλείο δουλειάς για το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, καθώς προσφέρει πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματά του.   
Telemedicine
Λύση απομακρυσμένης εξέτασης – διάγνωσης  με εξειδικευμένα ιατρικά εργαλεία και εφαρμογές που προσφέρει στον ασθενή μείωση επισκέψεων αλλά και κόστους εισαγωγής σε ιατρικές μονάδες.   Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή χρόνια πασχόντων, ο ασθενής δεν χρειάζεται φυσική μετάβαση στην ιατρική μονάδα γιατί έχει την δυνατότητα να μεταφέρει στον ιατρό όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις και μετρήσεις ώστε να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. Επιπλέον η λύση προσφέρεται για εκπαίδευση – πληροφόρηση σε απομακρυσμένα σημεία.

 
Telepresence
Σύστημα Απομακρυσμένης Επικοινωνίας με πλήρη οπτική (υψηλής ευκρίνειας) και ακουστική κάλυψη που συμβάλλει στη μείωση των μετανινήσεων επαγγελματιών υγείας εξοικονομώντας κόστος και χρόνο.  Το σύστημα υποστηρίζει επιπλέον χρήσιμες και καινοτόμες εφαρμογές για ομάδες ασθενών ειδικών αναγκών, όπως τους ψυχικά νοσούντες, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου νοσηλείας τους και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
Hospital Information System
HIS – HISmobile. Κεντρικό πιστοποιημένο σύστημα άμεσης πρόσβασης σε ιατρικές πληροφορίες μέσω σταθερών και κινητών συσκευών (tablets - smartphones) με δυνατότητα πολλαπλής διασυνδεσιμότητας εντός και εκτός ιατρικών μονάδων. Παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε φακέλους ασθενών, σε εξετάσεις, σε στοιχεία λογιστηρίου και σε διοικητικά έγγραφα ανάμεσα σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και κεντρικές μονάδες υγείας.
PACS
Σύστημα προβολής και διαχείρισης απεικονίσεων συμβατό με τα τελευταία ιατρικά πρότυπα (DICOM – HL7) που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες απεικονιστικών εξετάσεων από πολλαπλά συστήματα σε κεντρικό κατάλογο εργασίας με βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία. Το σύστημα είναι φιλικό προς το χρήστη, διαθέτει κορυφαία ασφάλεια και επεκτασιμότητα καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών.  Επίσης προσφέρει επιλογές αρχειοθέτησης  και αποθήκευσης σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και διασύνδεση με άλλα συστήματα όπως RIS, EMR, ΗR κ.ά
1535 - Γραμμή για την Υγεία

Υπηρεσία για τον κεντρικό έλεγχο και διαχείριση των ραντεβού των φορέων υπηρεσιών υγείας, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος. 

Κύρια πλεονεκτήματα:

 • 24/7/365: Εξυπηρέτηση μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης φωνής και Υποστήριξη από Call Center στις περιπτώσεις μη αποτελεσματικής αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης
 • 2nd level support 24/7/365
 • Μεγάλος Όγκος Κλήσεων με Μηδενικό χρόνο αναμονής
 • Διαχείριση ραντεβού από τις μονάδες υγείας μέσω web εφαρμογής
 • Απομακρυσμένη διαχείριση ραντεβού μέσω διαδικτύου (www.1535.gr)
 • Υπενθύμιση και επιβεβαίωση προσέλευσης με δυνατότητα ακύρωσης ραντεβού μέσω αυτοματοποιημένων εξερχόμενων κλήσεων και μέσω email
 • Μαζική ενημέρωση για ακύρωση/μετάθεση ραντεβού μέσω sms και αυτοματοποιημένων εξερχόμενων κλήσεων
 • Διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των μονάδων υγείας
 • Πλήθος στατιστικών & αναφορών πολλαπλών επιπέδων
Special Projects
Με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε νοσοκομειακής / νοσηλευτικής μονάδας, προσφέρονται προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά ανά περίπτωση ώστε να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις για αναβάθμιση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, αλλά και για καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών & νοσηλευομένων, πάντα με γνώμονα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!