Δήμος Χαλκιδαίων

Δήμος Χαλκιδαίων:
 
Η Χαλκίδα έγινε Smart!
 
 
 
Η ανάγκη
Την ανάγκη για εφαρμογή συστημάτων «έξυπνης» πόλης υλοποιεί η COSMOTE, προκειμένου να κάνει πράξη τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση «έξυπνων» τεχνολογιών. Οι λύσεις εδώ έρχονται να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων και τη λειτουργία της πόλης σε σημαντικά θέματα, δημιουργώντας ένα φιλικό αστικό περιβάλλον.

Η Χαλκίδα έγινε ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα όπου εγκαταστάθηκαν πιλοτικά συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης (Smart Parking) και «έξυπνου» φωτισμού (Smart Lighting) υποστηριζόμενα από μία ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης. Επίσης, υλοποιήθηκαν «έξυπνες» εφαρμογές για τη μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (Air Quality Monitoring) και τη διαχείριση αποριμμάτων (Smart Waste Management).
Οι λύσεις
Η λύση «έξυπνης» στάθμευσης, περιλαμβάνει ειδικούς αισθητήρες και ένα mobile application, που αναπτύχθηκε από την OTS και είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και iOS, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να ενημερώνονται για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, την πορεία πρόσβασης σε αυτές, αλλά και να καθοδηγούνται σε άλλη θέση σε περίπτωση που η αρχική καταληφθεί.

Τα συστήματα «έξυπνου» φωτισμού LED προσαρμόζουν, σε πραγματικό χρόνο, τη φωτεινότητά τους ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δεδομένα αυτών των δύο «έξυπνων» λύσεων συγκεντρώνονται, μέσω δικτυακών υποδομών, σε Cloud υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ και καταλήγουν στην πλατφόρμα Smart & Connected Digital Platform της Cisco. Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των «έξυπνων» λύσεων, η ενοποιημένη απεικόνιση αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου.

Το «έξυπνο» σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων χρησιμοποιεί αισθητήρες υψηλής ποιότητας για την ανίχνευση επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα και τριών τύπων μικροσωματιδίων. Μετρά επίσης θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση.

Η λύση της «έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων» είναι ένα σύστημα για την εξ’ αποστάσεως μέτρηση του ποσοστού πληρότητας των κάδων και για τη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
Τα οφέλη
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης δήλωσε για το έργο:

«Με την πολύτιμη συμβολή σημαντικών εταίρων, η Χαλκίδα κάνει ένα μεγάλο βήμα ώστε να αποτελέσει πρότυπο «πράσινης» & «έξυπνης» πόλης, για όλη τη χώρα. Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ενεργειακής ζήτησης. Είμαστε υπερήφανοι που η πόλη μας δείχνει το δρόμο προς το μέλλον».
.
Στην πράξη, η εφαρμογή «έξυπνης» στάθμευσης συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα, και κατ’ επέκταση στη μείωση της αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας και της εκπομπής ρύπων από τα οχήματα. Παράλληλα, επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις στάθμευσης, έχοντας εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.

Από την εφαρμογή «έξυπνου» φωτισμού αναμένεται μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 60%, ενώ με το «έξυπνο» σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα και να υλοποιήσει δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Από την «έξυπνη» διαχείριση απορριμμάτων αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών που προκύπτει από την βελτιστοποίηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων (βλ. μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση, προσωπικό). Επίσης, εξασφαλίζεται μείωση των εκπομπών CO2 και αποτρέπεται η υπερπλήρωση των κάδων.