Πυροσβεστικό Σώμα
Πυροσβεστικό Σώμα Ψηφιακές Τεχνολογίες
Πυροσβεστικό Σώμα
Αντιμετώπιση πυρκαγιών με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
Ανάγκη Επιχείρησης
Η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι επιτακτική ανάγκη. Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με τις εταιρίες Byte και Satways, για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ ως αναθέτουσας αρχής, υλοποίησε ένα έργο πληροφορικής, υψηλών προδιαγραφών, που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον στόχο αυτό.
Οι λύσεις
Γεωγραφικά Δεδομένα
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να συλλέγει και να αναλύει γεωγραφικά δεδομένα, που λαμβάνει από τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, ή ακόμα και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).
Πρόσβαση των μονάδων σε στοιχεία
Οι μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω smartphones, tablets και PND (Personal Navigation Devices), σε κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις πυρκαγιές σε εξέλιξη και τα μέσα που είναι κοντινότερα στην εστία, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της κατάσβεσης.
Σύστημα ενημέρωσης κοινού
Νέο σύστημα ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από μια νέα διαδικτυακή πύλη και να λαμβάνουν, με SMS ή με e-mail, ειδοποιήσεις και οδηγίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια πυρκαγιά.
Τα οφέλη
Καλύτερος συντονισμός μονάδων
Με την εγκατάσταση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στο Κέντρο Επιχειρήσεών του, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει καλύτερα τις μονάδες του τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού.
Ενημέρωση πολιτών
Ταυτόχρονα, με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί να παρέχει άμεση και διαρκή ενημέρωση στους πολίτες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Μίλησε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων.
Πες μας τι χρειάζεσαι, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σου.