Πυροσβεστικό Σώμα

Πυροσβεστικό Σώμα:
 
Αντιμετώπιση πυρκαγιών με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
Η ανάγκη
Ένα έργο πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με τις εταιρίες Byte και Satways, για λογαριασμό της Πυροσβεστικής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ ως αναθέτουσας αρχής.
Οι λύσεις
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να συλλέγει και να αναλύει γεωγραφικά δεδομένα, που λαμβάνει από τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, ή ακόμα και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Με αυτόν τον τρόπο οι μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω smartphones, tablets και PND (Personal Navigation Device), σε κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις πυρκαγιές σε εξέλιξη και τα μέσα που είναι κοντινότερα στην εστία, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της κατάσβεσης.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική με το έργο αυτό αποκτά ένα νέο σύστημα ενημέρωσης για το κοινό. Μέσω αυτού, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από μια νέα διαδικτυακή πύλη και να λαμβάνουν, με SMS ή e-mail, ειδοποιήσεις και οδηγίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια πυρκαγιά.
Τα οφέλη
Με την εγκατάσταση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στο Κέντρο Επιχειρήσεών του, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τις πυροσβεστικές μονάδες τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού και ταυτόχρονα να παρέχει άμεση και διαρκή ενημέρωση στους πολίτες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.