Γ.Ν Θεσ/κης Παπαγεωργίου

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου:
 
Το νοσοκομείο του αύριο, σήμερα!
Η ανάγκη
Η ανάγκη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου ήταν να δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας και να αυτοματοποιήσει εργασίες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού για πρόσβαση σε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Για αυτό ήταν σημαντικό να εξασφαλισθεί πρόσβαση σε κάθε πληροφορία με τρόπο άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια.

Ειδικά για τους γιατρούς υπήρχε ανάγκη εξοπλισμού με ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να διασταυρώνουν σε άμεσο χρόνο, και εξ αποστάσεως, βασικές πληροφορίες.
Οι λύσεις
Οι λύσεις στηρίχθηκαν σε ICT υποδομές και περιλαμβάνουν:
  • Την εγκατάσταση ασύρματων δικτύων που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού (μέσω tablets ή smartphones), ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε, στα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, στους φακέλους ασθενών, σε ιατρικές εξετάσεις κ.ά. Μέσω των ασύρματων δικτύων, επιτρέπεται επίσης η ελεύθερη πρόσβαση στο Internet στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.
  • Την αναβάθμιση του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου και την επέκτασή του με νέο πλήρες ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο που παρέχει δυνατότητες για επικοινωνία και ενημέρωση, όπως το σύστημα ειδοποίησης του νοσοκομειακού προσωπικού από τους ασθενείς που επιτρέπει την μεταξύ τους ασύρματη και αμφίδρομη επικοινωνία, οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο.
  • Την τοποθέτηση τερματικής συσκευής δίπλα σε κάθε κλίνη (bedside terminal) που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μονάδα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και υποστήριξης των νοσηλευομένων και των συνοδών τους, και ως εργαλείο δουλειάς για το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς προσφέρει πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματά του.
  • Την εγκατάσταση υπηρεσίας εντοπισμού της θέσης σημαντικών παγίων (assets) του νοσοκομείου, μέσω τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification) tags, που επιτρέπουν την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο.
Τα οφέλη
Στην πράξη το Νοσοκομείο αποκόμισε άμεσα μία σειρά από οφέλη. Συγκεκριμένα, πέτυχε να εξασφαλίσει:
  • Άμεση και εύκολη πρόσβαση του ιατρικού / νοσηλευτικό προσωπικού (μέσω smartphones και tablets) σε οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.
  • Βελτίωση της ενδο-νοσοκομειακής επικοινωνίας και κατ΄ επέκταση της λειτουργίας του νοσοκομείου.
  • Μείωση λειτουργικών και τηλεπικοινωνιακών δαπανών.
  • Καλύτερη διαχείριση των νοσοκομειακών assets που βρίσκονται διασκορπισμένα στους χώρους του νοσοκομείου.
  • Πιο ικανοποιημένους ασθενείς τόσο από τις προσφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όσο και από τη μείωση του χρόνου αναμονής και παραμονής τους στο νοσοκομείο.