Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου Το νοσοκομείο του αύριο, σήμερα!
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Το νοσοκομείο του αύριο, σήμερα, βασιζόμενο σε ICT υποδομές!
Ανάγκη Επιχείρησης
Η ανάγκη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου ήταν να δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας και να αυτοματοποιήσει κάποιες εργασίες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Πρόσβαση, η οποία έπρεπε να εξασφαλιστεί με άμεσο, εύκολο και ασφαλή τρόπο.  

Ειδικά για τους γιατρούς, υπήρχε η ανάγκη εξοπλισμού τους με ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να διασταυρώνουν βασικές πληροφορίες άμεσα και εξ αποστάσεως.
Οι λύσεις
Εγκατάσταση ασύρματων δικτύων
Εγκαταστάθηκαν ασύρματα δίκτυα που παρέχουν στο προσωπικό τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση (μέσω tablets ή smartphones) στα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, στους φακέλους ασθενών, σε ιατρικές εξετάσεις κ.ά., παντού και ανά πάσα στιγμή. Μέσω των ασύρματων δικτύων, επιτρέπεται, επίσης, η ελεύθερη πρόσβαση στο Internet στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.
Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου
Το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο ανανεώθηκε και επεκτάθηκε με νέο πλήρες ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, παρέχονται δυνατότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης, όπως το σύστημα ειδοποίησης του νοσοκομειακού προσωπικού από τους ασθενείς, που επιτρέπει τη μεταξύ τους ασύρματη και αμφίδρομη επικοινωνία, οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο.
Bedside Terminals
Τοποθετήθηκε τερματική συσκευή δίπλα σε κάθε κλίνη (bedside terminal). Η συσκευή αυτή λειτουργεί τόσο ως μονάδα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και υποστήριξης των νοσηλευόμενων και των συνοδών τους, όσο και ως εργαλείο δουλειάς για το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς προσφέρει πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματά του.
Υπηρεσία εντοπισμού σημαντικών παγίων
Εγκαταστάθηκε υπηρεσία εντοπισμού της θέσης σημαντικών παγίων (assets) του νοσοκομείου, μέσω τεχνολογίας RFID tags (Radio Frequency Identification), που επιτρέπουν την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο.
Τα οφέλη
Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση (μέσω smartphones και tablets) σε οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.
Επικοινωνία
Βελτίωση της ενδο-νοσοκομειακής επικοινωνίας και, κατ΄ επέκταση, της λειτουργίας του νοσοκομείου.
Μείωση εξόδων και καλύτερη διαχείριση εξοπλισμού
Μείωση των λειτουργικών και τηλεπικοινωνιακών δαπανών και καλύτερη διαχείριση των νοσοκομειακών assets που βρίσκονται διασκορπισμένα στους χώρους του νοσοκομείου.
Μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών
Οι ασθενείς μένουν περισσότερο ευχαριστημένοι τόσο από τις προσφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όσο και από τη μείωση του χρόνου αναμονής και παραμονής τους στο νοσοκομείο.
Μίλησε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων.
Πες μας τι χρειάζεσαι, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σου.