ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ:
 
Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των πρακτορείων του
Η ανάγκη
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ, ο κορυφαίος όμιλος τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, επέλεξε τον Όμιλο ΟΤΕ ως στρατηγικό συνεργάτη για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
Οι λύσεις
Για τις ανάγκες του ΟΠΑΠ, ο Όμιλος ΟΤΕ θα δημιουργήσει νέες δικτυακές υποδομές για τα πρακτορεία του που βασίζονται στα δίκτυα νέας γενιάς (New Generation Access).

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί υψηλή διαθεσιμότητα, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Τα οφέλη
Οι νέες υποδομές θα επιτρέψουν στον ΟΠΑΠ να εισάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα και την απόδοση των υφιστάμενων προϊόντων του. Επιπλέον, οι νέες τηλεπικοινωνιακές υποδομές θα προσφέρουν στον ΟΠΑΠ, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να εμπλουτίσει μελλοντικά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παρέχει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Damian Cope, σχολιάζοντας τη συμφωνία δήλωσε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη στρατηγική συνεργασία μας με τον Όμιλο ΟΤΕ, η οποία εντάσσεται στα ευρύτερα σχέδια μας για την επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας και την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών τους. Είναι ένα σημαντικό έργο για εμάς, καθώς θέτει τα τεχνολογικά θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μας. Αυτό θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση των υπαρχόντων. Επιλέξαμε ως συνεργάτη μας τον ΟΤΕ, έναν κορυφαίο όμιλο, με εξειδίκευση στον κλάδο και λύσεις, που μπορούν να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο υλοποίησης και απρόσκοπτη λειτουργία για το δίκτυο των πρακτορείων του ΟΠΑΠ – τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας».