Όμιλος ΙΑΣΩ

Όμιλος ΙΑΣΩ:
 
Δυναμική είσοδο στη νέα ψηφιακή εποχή
Η ανάγκη
Στη νέα ψηφιακή εποχή έχει μπει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, προκειμένου να προφέρει ταχύτερη εξυπηρέτηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες του, αλλά και εξασφαλίσει μείωση λειτουργικών δαπανών. Για το σκοπό αυτό επέλεξε τις λύσεις COSMOTE e-health.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ είχε ανάγκη να προχωρήσει στον ψηφιακό του μετασχηματισμό με την ψηφιοποίηση των φακέλων περιστατικών των ασθενών του, τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση παραστατικών.
Οι λύσεις
Μέσω των λύσεων COSMOTE e-health ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει αποκτήσει:
  • Σύστημα κατηγοριοποίησης φακέλων με τα περιστατικά των ασθενών
  • Σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης πληροφοριών
  • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία ψηφιακών παραστατικών
  • Ασφαλή αποθήκευση και τήρηση των πληροφοριών σε πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα υποδομής cloud (private, hybrid, public).
Τα οφέλη
Με τις λύσεις COSMOTE e-health, ο Όμιλος ΙΑΣΩ διασφαλίζει:
  • την ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές και στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλαπλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες
  • την ελαχιστοποίηση δαπανών, χρονοβόρων διαδικασιών και της αποθήκευσης αρχείων σε φυσικούς χώρους
  • τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και συνεργαζόμενων φορέων
  • την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών.
Το έργο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης ιατρικών αρχείων ασθενών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον όμιλο ΙΑΣΩ, απέσπασε βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας».