Όμιλος ΙΑΣΩ
Όμιλος ΙΑΣΩ COSMOTE e-health
Όμιλος ΙΑΣΩ
Ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω των λύσεων COSMOTE e-health
Ανάγκη Επιχείρησης
Επιλέγοντας τις λύσεις COSMOTE e-health, o Όμιλος ΙΑΣΩ προχώρησε δυναμικά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Σκοπός του ήταν να προσφέρει μια ταχύτερη και πιο αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες και στους συνεργάτες του, αλλά και να εξασφαλίσει μείωση των λειτουργικών του δαπανών.
Οι λύσεις
Σύστημα κατηγοριοποίησης φακέλων
Οι φάκελοι με τα περιστατικά των ασθενών ψηφιοποιούνται και κατηγοριοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού σε αυτούς.
Σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης πληροφοριών
Μέσω των λύσεων COSMOTE e-health, ο Όμιλος ΙΑΣΩ μπόρεσε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων.
Αυτοματοποιημένη επεξεργασία ψηφιακών παραστατικών
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι λύσεις COSMOTE e-health βοήθησαν τον Όμιλο ΙΑΣΩ να προχωρήσει και στην ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση παραστατικών.
Ασφαλής αποθήκευση και τήρηση πληροφοριών
Τώρα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον Όμιλο ΙΑΣΩ και στους ασθενείς, συγκεντρώνονται και διατηρούνται σε πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα υποδομής cloud (private, hybrid, public).
Τα οφέλη
Ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών
Το προσωπικό του Ομίλου ΙΑΣΩ έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές και στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες.
Μείωση κόστους και διευκόλυνση λειτουργίας
Με τις λύσεις COSMOTE e-health, ο Όμιλος ΙΑΣΩ πέτυχε την ελαχιστοποίηση δαπανών, χρονοβόρων διαδικασιών, καθώς και της ανάγκης αποθήκευσης αρχείων σε φυσικούς χώρους.
Βελτίωση εξυπηρέτησης
Πελάτες και συνεργαζόμενοι φορείς του Ομίλου ΙΑΣΩ εξυπηρετούνται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Ασφάλεια πληροφοριών
Οι λύσεις που προσέφερε ο Όμιλος ΟΤΕ συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, και στην ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που αποθηκεύονται.
Healthcare Business Awards 2017

«Το έργο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης των ιατρικών αρχείων των ασθενών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, απέσπασε το βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας».
Μίλησε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων.
Πες μας τι χρειάζεσαι, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σου.