ΕΔΕΤ

ΕΔΕΤ:
 
Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών μέσω της τεχνολογίας
Η ανάγκη
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αναζητούσε λύση για το πρόβλημα εφεδρικής αποθήκευσης και μακροχρόνιας πρόσβασης για τις απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, τομογραφίες, κ.λπ.) στα ελληνικά νοσοκομεία. Την απάντηση έδωσε ο Όμιλος ΟΤΕ με το νέο Data Center που υλοποίησε για λογαριασμό του.
Οι λύσεις
Με το νέο Data Center οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον μόνιμα και σε υποδομές cloud. Με τον τρόπο αυτό:
  • εξασφαλίζεται άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό,
  • δίνεται λύση στο πρόβλημα αποθήκευσης,
  • επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων για εξοπλισμό και για αναλώσιμα υλικά.
  • οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι διαθέσιμες σε κάθε νοσοκομείο, μέσω cloud, χωρίς να χρειάζεται να τις αρχειοθετοίνται από τους ασθενείς.
Το νέο Data Center εγκαταστάθηκε σε κτίριο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με τα 31 νοσοκομεία, σε 8 περιφέρειες της χώρας. Εκεί, συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσω συστημάτων PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων), εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του περιεχομένου τους.
Τα οφέλη
Το νέο Data Center του ΕΔΕΤ εξασφαλίζει:
  • αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση προς τους ασθενείς
  • σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων
  • ενίσχυση της ερευνητικής κοινότητας, καθώς γίνεται εφικτή η ελεγχόμενη πρόσβαση σε μεγάλους όγκους απεικονιστικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΕΤ και καθηγητής ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας είναι να παράγουμε αξία και να συμβάλουμε στην παραγωγή καινοτομίας με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών εθνικής εμβέλειας, και την ενθάρρυνση νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, της ερευνητικής κοινότητας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το νέο έργο που υλοποίησε επιτυχώς και εγκαίρως ο Όμιλος ΟΤΕ, ενσωματώνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, φέρνοντας πολλαπλά και μακροχρόνια οφέλη για όλους».