ΕΔΕΤ
ΕΔΕΤ Data Center
ΕΔΕΤ
Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών, μέσω της τεχνολογίας.
Ανάγκη Επιχείρησης
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αναζητούσε λύση στο πρόβλημα της εφεδρικής αποθήκευσης των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφιών, τομογραφιών, κ.λπ.) καθώς και της μακροχρόνιας πρόσβασης σε αυτές, στα ελληνικά νοσοκομεία. Την απάντηση έδωσε ο Όμιλος ΟΤΕ με το νέο Data Center, που υλοποίησε για λογαριασμό του.
Οι λύσεις
Συστήματα PACS
Μέσω συστημάτων PACS (Συστήματα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων), εξασφαλίζεται άμεση online πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις από το πιστοποιημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται η ασφάλεια του περιεχομένου τους.
Αυτόματη αποθήκευση
Οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα στο Data Center από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Έτσι, είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, μέσω υποδομών cloud, χωρίς να χρειάζεται να αρχειοθετούνται από τους ασθενείς.
Το νέο Data Center εγκαταστάθηκε σε κτίριο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με τα 31 νοσοκομεία, σε 8 περιφέρειες της χώρας. Εκεί, συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.
Τα οφέλη
Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση
Με το Data Center, οι ασθενείς απολαμβάνουν καλύτερη και πιο αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση.
Μείωση δαπανών
Eπιτυγχάνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων για εξοπλισμό και για αναλώσιμα υλικά.
Eνίσχυση της ερευνητικής κοινότητας
Διευκολύνεται το έργο των ερευνητών, καθώς γίνεται εφικτή η ελεγχόμενη πρόσβαση σε μεγάλους όγκους απεικονιστικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας.
«Σκοπός μας είναι να παράγουμε αξία και να συμβάλουμε στην παραγωγή καινοτομίας με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών εθνικής εμβέλειας. Στοχεύουμε, επίσης, στην ενθάρρυνση νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, της ερευνητικής κοινότητας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το νέο έργο που υλοποίησε επιτυχώς και εγκαίρως ο Όμιλος ΟΤΕ, ενσωματώνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, φέρνοντας πολλαπλά και μακροχρόνια οφέλη για όλους».
Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος του ΕΔΕΤ και καθηγητής του ΕΜΠ
Μίλησε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων.
Πες μας τι χρειάζεσαι, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σου.