Δήμος Αγ. Δημητρίου

Δήμος Αγ. Δημητρίου:
 
Εδώ η διαχείριση της ενέργειας γίνεται έξυπνα!
Η ανάγκη
Οι Δημοτικές Αρχές του Αγ. Δημητρίου αναζητούσαν λύση για να ελέγχουν, σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένα, την ενεργειακή τους κατανάλωση. Συγκεκριμένα, επεδίωκαν την παρακολούθηση, καταγραφή και διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα πέντε δημοτικά κτίρια.

Για το λόγο αυτό αξιοποίησαν την υπηρεσία COSMOTE Energy Management ώστε να μειώσουν τις δημοτικές δαπάνες για ενέργεια και, παράλληλα, να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Οι λύσεις
Το COSMOTE Energy Management, μέσα από ένα σύστημα ασύρματων μετρητών – αισθητήρων και ειδικό λογισμικό, επιτρέπει:
  • την αποτύπωση της προέλευσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, από την κεντρική παροχή μέχρι και την τελευταία πρίζα,
  • την καταμέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά πάσα στιγμή και την επέμβαση στη διαχείρισή της από οποιοδήποτε σημείο,
  • τη συλλογή και αποθήκευση των ενεργειακών δεδομένων, με σκοπό την επεξεργασία και διαχείρισή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
  • την αποστολή ειδοποιήσεων (alerts), σε περίπτωση υπέρβασης στην κατανάλωση.
Η υπηρεσία COSMOTE Energy Management προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης Assetcom.
Τα οφέλη
Με την υπηρεσία διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας COSMOTE Energy Management, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου κατάφερε να εξασφαλίσει:
  • άμεση πληροφόρηση ενεργειακής κατανάλωσης και εντοπισμό πηγών ενεργειακής σπατάλης,
  • μείωση των λειτουργικών δαπανών,
  • μικρό αρχικό κόστος επένδυσης,
  • «πράσινο» προφίλ καθώς η υπηρεσία συμβάλλει ενεργά στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2).
Ενδεικτικά για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με την εγκατάσταση του συστήματος σε πέντε δημοτικά κτίρια, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε περίπου 66MWh και η μείωση εκπομπών CO2 σε περίπου 55 τόνους.

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κα Μαρία Ανδρούτσου, ανέφερε:

«Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Δήμου Αγ. Δημητρίου στο πλαίσιο της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, στην οποία συμβάλλει η συνεργασία με την COSMOTE. Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν προτεραιότητα για εμάς, καθώς μειώνοντας τις καταναλώσεις μειώνονται και οι δαπάνες του Δήμου, ενώ περισσεύουν χρήματα ώστε να αξιοποιηθούν ουσιαστικά για την στήριξη πολιτικών υπέρ των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.»

Η υλοποίηση του έργου στο Δήμο Αγ. Δημητρίου διακρίθηκε στα Energy Mastering Awards, αποσπώντας Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία "Energy Efficiency in Public Buildings". Τα Energy Mastering Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο τις βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης και αειφορίας.