ΔΕΔΑ ΑΕ
ΔΕΔΑ ΑΕ Smart Gas Meters
ΔΕΔΑ ΑΕ
Έξυπνη διαχείριση αερίου, μέσω «έξυπνων» μετρητών και πλατφόρμας παρακολούθησης IoT.
Ανάγκη Επιχείρησης
Στόχος της ΔΕΔΑ είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και η ασφαλής και αδιάλειπτη διανομή τους στην Ελληνική Περιφέρεια, μέσω εύκολης και άμεσης συλλογής πληροφοριών ώστε να προσφέρει στους καταναλωτές βέλτιστες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η διαρκής συλλογή πληροφοριών κατανάλωσης, ανίχνευσης δυσλειτουργιών και, κυρίως, απομακρυσμένης διαχείρισης μετρητών, μέσω ευφυούς πλατφόρμας Internet-of-Things (IoT).
Οι λύσεις
Έξυπνοι Μετρητές
Προμήθεια έξυπνων μετρητών αερίου, για τη σύνδεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών πελατών σε δίκτυο χαμηλής πίεσης (4bar) στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Σέρρες, Κατερίνη, και Κιλκίς. Οι μετρητές αυτοί διασυνδέονται μέσω τεχνολογίας GPRS στην ΙοΤ πλατφόρμα διαχείρισης του πελάτη.
Πλατφόρμα IoT
Η χρήση της έξυπνης πλατφόρμας IoT διασφαλίζει την λειτουργική παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση ενδεχομένων θεμάτων , συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου διανομής.
Τα οφέλη
Μείωση κόστους διαχείρισης
Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν πλέον online, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη.
Απομακρυσμένη & ασφαλή διαχείριση
Οι μετρητές μπορούν να ελέγχονται online με ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, είναι εφικτή η απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού των έξυπνων μετρητών.
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Μέσα από την έγκαιρη συλλογή και ανάλυση της πληροφορίας, προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της.
Μίλησε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων.
Πες μας τι χρειάζεσαι, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σου.