Motor Oil
Motor Oil SD-WAN
Motor Oil
SD-WAN
Ανάγκη Επιχείρησης

Η αδιάλειπτη και ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των 35 Σημείων Παρουσίας του Ομίλου Motor Oil σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η δυνατότητα ανεξάρτητης και ασφαλούς πρόσβασης στο Internet και τις Υπηρεσίες Cloud με ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και διαθεσιμότητας (SLA), τόσο στο δίκτυο όσο και στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες.

Οι λύσεις
SD-WAN

Cisco Meraki SD-WAN, για την πλήρη διαχείριση του WAN δικτύου μέσω Software-Defined cloud πλατφόρμας Η λύση προσαρμόζεται δυναμικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες WAN, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση από το διαχειριστή του δικτύου.

SLA

Παροχή προκαθορισμένου υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (SLA) σε όλα τα σημεία παρουσίας του πελάτη, που επιτρέπει την παρακολούθηση πολιτικών υποστήριξης και την διασφάλιση του επιπέδου υποστήριξης που λαμβάνει.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Η λύση περιλαμβάνει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διασύνδεση των σημείων αλλά και την επικοινωνία με την πλατφόρμα διαχείρισης.

Τα οφέλη
Ασφαλής Σύνδεση

Ανεξάρτητη και ασφαλής πρόσβαση στο Internet και τις υπηρεσίες Cloud σε όλα τα Σημεία Παρουσίας του πελάτη.

Υψηλή Διαθεσιμότητα

Ευελιξία στη διαθεσιμότητα και την αξιοποίηση όλων των κυκλωμάτων του δικτύου και δυνατότητα άμεση αναβάθμισή τους.

Αύξηση Παραγωγικότητας

Η αύξηση της επίδοσης των εταιρικών εφαρμογών βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών και αυξάνει την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Ασφάλεια

Κεντρικοποιημένο Σύστημα Εφαρμογής Πολιτικών Ασφαλείας για κάθε σημείο παρουσίας με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο κάνοντας χρήση οποιασδήποτε Τεχνολογίας Πρόσβασης εξυπηρετεί (IP MPLS VPN ή/και Internet).

«Η ψηφιακή διασύνδεση με τη διασφάλιση όλων των εγγυήσεων λειτουργικότητας και αποδοτικότητας αποτελεί για τον Όμιλο Motor Oil στρατηγικής σημασίας επιλογή, αλλά και ζωτικής αξίας ανάγκη. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται 24/7 σε όλη τη χώρα, αλλά κι εκτός αυτής, σε πολλά διαφορετικά σημεία με ροή πολλών, διαφορετικών και διαβαθμισμένων πληροφοριών και ενεργειών για τη διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των οποίων απαιτείται μια συνεργασία με αιχμή στην σύγχρονη πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Η COSMOTE και οι λύσεις που παρέχονται στον Όμιλο μας εξασφαλίζουν μια δυναμική μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που για εμάς είναι ζητούμενο κομβικό για το παρόν και το μέλλον.»

Νικόλαος Γιαννακάκης Chief Information Officer του ομίλου Motor Oil