Μέτρηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Μέτρηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Γενική περιγραφή
Δες το βίντεο
Η ανάγκη:

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα, που επηρεάζει την υγεία των κατοίκων, το περιβάλλον, το κλίμα καθώς και το ευρύτερο οικοσύστημα. Έχει, επίσης, μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, όπως την αύξηση των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τη μείωση της παραγωγικότητας, λόγω απώλειας εργατοωρών.

Η λύση:

Η «έξυπνη» λύση της Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων επιτρέπει τη μέτρηση διαφόρων επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα (NO, NO2, CO, O3, SO2), τριών τύπων μικροσωματιδίων (PM-10, PM-2.5, PM-1), καθώς επίσης και της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης. Υψηλής ποιότητας ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των αερίων. Παράλληλα, ηλεκτροπτικοί αισθητήρες μετρούν τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων της ατμόσφαιρας.

Τα οφέλη:

Η Μέτρηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων επιτρέπει στις αρχές να σχεδιάζουν και να επιλέγουν κατάλληλες ενέργειες, με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!