Ενεργειακή Διαχείριση Κτηρίων
Ενεργειακή Διαχείριση Κτηρίων
Γενική περιγραφή
Δες το βίντεο
Η ανάγκη:

Μόνο το 54% της ενέργειας των κτηρίων καταναλώνεται κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών της επιχείρησης. 

Η λύση:

Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, που θα επιτρέπει ακόμα και εξ αποστάσεως παρέμβαση.

Τα οφέλη:

Η μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και η παρακολούθησή της επιτρέπουν καλύτερη σχεδίαση καθώς και ανάληψη κατάλληλων δράσεων που θα οδηγήσουν στη μείωσή της.

Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!