Λύσεις για Ξενοδοχεία
Λύσεις για Ξενοδοχεία
Γενική περιγραφή
Δες το βίντεο

 
Υπηρεσίες

 
Πρόσβαση στο Internet / DIA for Hotels
Παρέχεις αποκλειστικά στους επισκέπτες του ξενοδοχείου σου αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση στο Internet, με εγγυημένη συμμετρική ταχύτητα από 10Mbps έως 10Gbps. Έχεις, επίσης, το προνόμιο της Ευέλικτης Χρέωσης “pay-as-you-use”. Μάθε περισσότερα εδώ.
Δικτυακές Υποδομές /Wi-Fi
Ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης ενσύρματων (LAN) και ασύρματων δικτύων (Wi-Fi), δομημένης καλωδίωσης και σύγχρονων τηλεφωνικών κέντρων (PBX-Unified Communications) σε συνεργασία με κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές, ώστε να υλοποιούνται με επιτυχία απαιτητικές δικτυακές υποδομές στον ξενοδοχειακό κλάδο.
COSMOTE Business Mobile Tourism
Ιδανική λύση που σου εξασφαλίζει μείωση των εξόδων, αφού πληρώνεις το πάγιο των συνδέσεων των εποχικών υπαλλήλων του ξενοδοχείου σου, μόνο για το διάστημα που λειτουργεί η επιχείρησή σου.
Video Streaming / Conference
Για την ζωντανή αναμετάδοση εικόνας από συνεδριακές εκδηλώσεις στους χώρους του ξενοδοχείου σου, με στόχο την συμμετοχή απομακρυσμένων χρηστών.
COSMOTE TV Hotel Packs
Περισσότερα από 50 ψηφιακά κανάλια με αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο, εθνικά & περιφερειακά κανάλια, πλούσιο HD περιεχόμενο, ειδικά σχεδιασμένα για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σαν τη δική σου.
Energy Management
"Πράσινες" λύσεις διαχείρισης ενέργειας, μέσω των οποίων ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση ενέργειας στο ξενοδοχείο σου. Μάθε περισσότερα εδώ.
Asset Management
Τώρα το ξενοδοχείο σου μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνολογία RFID (Radio Frequency ID) για την ασύρματη παρακολούθηση των ξενοδοχειακών παγίων. Σου παρέχονται επίσης εξελιγμένες δυνατότητες εποπτείας και ειδικές λύσεις για τη παραλαβή και τη διαχείριση των λευκών ειδών.
Λύσεις Cloud Computing
Μειώνονται οι δαπάνες σου για επένδυση σε υπολογιστική ισχύ, ενώ παράλληλα απολαμβάνεις on-line υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης, παρακολούθησης και διαχείρισης των δεδομένων. Επιπλέον, έχεις και εδώ το προνόμιο της Ευέλικτης Χρέωσης “pay-as-you-use”.
Hotel Facilities Surveillance
Για την ασφάλεια των επισκεπτών του ξενοδοχείου σου και την προστασία των εγκαταστάσεών του, σου παρέχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης σύγχρονων καμερών που επιτυγχάνουν την επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!