Εκπτωτικά Πακέτα

Εκπτωτικά Πακέτα

Αν η επιχείρησή σου δραστηριοποιείται και εκτός συνόρων, τότε μπορείς να επιλέξεις είτε ένα από τα προγράμματα COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό για 6/12/18 χώρες είτε το COSMOTE Business Telephony Συνολικό Εκπτωτικό Διεθνές. Πρόκειται για εκπτωτικά προγράμματα που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης για τακτική επικοινωνία με διεθνείς προορισμούς.

Τα προγράμματα εξασφαλίζουν οικονομία, είναι ευέλικτα και πρακτικά, ενώ συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία αστικής και υπεραστικής τηλεφωνίας διαθέτει η επιχείρησή σου, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Double Play. 

Προσφέρονται σε δυο ξεχωριστά πακέτα για να επιλέξεις αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σου

Αν η επιχείρησή σου δραστηριοποιείται και εκτός συνόρων, τότε μπορείς να επιλέξεις είτε ένα από τα προγράμματα COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό για 6/12/18 χώρες είτε το COSMOTE Business Telephony Συνολικό Εκπτωτικό Διεθνές. Πρόκειται για εκπτωτικά προγράμματα που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης για τακτική επικοινωνία με διεθνείς προορισμούς.

Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε..

COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό  για 6/12/18 χώρες

Το πρόγραμμα COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό για 6/12/18 χώρες καλύπτει σταθερές κλήσεις προς τις Ζώνες χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Ι και ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, μπορείς να επιλέξεις 6, 12 ή 18 σταθερούς προορισμούς από τις ζώνες χωρών και να πετύχεις για την επιχείρησή σου έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού της μέχρι και 26%, ανάλογη με το σύνολο των μηνιαίων χρεώσεών της.

Για τον πίνακα των Χωρών που υπάγονται στο εκπτωτικό πρόγραμμα χωρών και αφορά κλήσεις προς σταθερά δίκτυα για τις Ζώνες Ε.Ε., Ι & ΙΙ καθώς και για τις χώρες που εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες ζώνες, πατήστε εδώ.

COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό για 6/12/18 χώρες
 

Ύψος Συνολικού Μηνιαίου Λογαριασμού
Διεθνούς Κίνησης προς επιλεγμένες χώρες*
6 Χώρες 12 Χώρες 18 Χώρες
[0€ - 50€) 0% 0% 0%
[50€ - 200€) 31% 27% 23%
[200€ - 400€) 32% 28% 24%
[400€ - 1.000€) 33% 29% 25%
[1.000€ +) 34% 30% 26%

* Χωρίς ΦΠΑ

Οι γεωγραφικές ζώνες και το βήμα χρέωσης ταυτίζονται με αυτές του βασικού τιμολογίου ΟΤΕ. Δεν υπάρχει διάκριση σε ώρες αιχμής και μη. Το πρόγραμμα διατίθεται με περιορισμό ανά ΑΦΜ πελάτη. Δεν διατίθεται πάνω από ένα (1) πρόγραμμα ίδιου ή διαφορετικού τύπου κάτω από ένα ΑΦΜ. Εφ' άπαξ τέλος εγγραφής είναι 24,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανά ενιαίο μηνιαίο λογαριασμό ΑΦΜ. Οι υπηρεσίες COSMOTE Business Telephony Εκπτωτικό συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα εφάπαξ τέλη δεν υπόκεινται σε Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας

COSMOTE Βusiness Telephony Συνολικό Εκπτωτικό Διεθνές
Πώς θα το αποκτήσεις