Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων
Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων
Γενική περιγραφή
Δες το βίντεο
Η ανάγκη:

Οι εκπομπές CO2 που παράγονται από τα απορριμματοφόρα των δήμων σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος συλλογής των απορριμμάτων, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, στην ατμοσφαιρική επιβάρυνση των πόλεων, καθώς και στα έξοδα των δήμων.

Η λύση:

Η Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων είναι ένα σύστημα για την εξ αποστάσεως μέτρηση του ποσοστού πληρότητας των κάδων καθώς και για τη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Αποτελείται από έναν ασύρματο αισθητήρα υπερήχων, που μετράει το ποσοστό πληρότητας, και μια Web εφαρμογή διαχείρισης του συστήματος και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης, διαθέτει και ένα mobile application για την πλοήγηση των οδηγών και τη διαχείριση των εντολών έργου.

Τα οφέλη:

Η βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων συμβάλλει στην άμεση μείωση κόστους (έως και 50%), μέσω της ελάττωσης των διαδρομών των απορριμματοφόρων. Επίσης, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αποτροπή της υπερπλήρωσης των κάδων, συνεισφέροντας, έτσι, στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και βιώσιμου περιβάλλοντος.

Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!