Dedicated Internet Access

COSMOTE Dedicated Internet Access

Η υπηρεσία COSMΟΤΕ Dedicated Internet Access  (DIA) αναλαμβάνει να διασυνδέσει την επιχείρησή σου με το διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες προσφέροντας με μεγάλη αξιοπιστία, συνδυαστικά κυκλώματα και σταθερή σύνδεση στο Internet με εγγυημένη συμμετρική ταχύτητα. 
 
Εδώ υποστηρίζεται ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων που είναι ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη ξεκινώντας από τα 10Mbps και φτάνοντας έως τα 1000 Mbps (1 Gbps), με δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (οπτική ίνα, ασύρματη τεχνολογία ή χαλκό)
 
Κάθε περίπτωση διασύνδεσης εξετάζεται ξεχωριστά από την εξειδικευμένη ομάδα του ομίλου ΟΤΕ η οποία σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιλέγει την καταλληλότερη, κάθε φορά, τεχνολογία με απώτερο στόχο την ικανοποίηση της επιχείρησης και την αρτιότερη παροχή της υπηρεσίας. 

Η επιλογή προκύπτει από μια σύνθεση πολλών παραμέτρων που περιλαμβάνουν το αίτημα της ενδιαφερόμενη επιχείρησης για μια συγκεκριμένη ταχύτητα, την τοποθεσία που βρίσκεται, τον τύπο την ζητούμενης υπηρεσίας με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν καθώς και την αρχιτεκτονική του δικτύου του ΟΤΕ (ειδικά για τα αιτήματα που χρειάζονται ειδική μεταχείριση όπως παροχή backup κυκλωμάτων και επιπρόσθετη προστασία). 

Η χωρητικότητα διασύνδεσης αφιερώνεται αποκλειστικά στην επιχείρηση χωρίς να την μοιράζεται με κάποιον άλλο (contention ratio 1:1) και είναι συμμετρική που σημαίνει ότι προσφέρει ίδια χωρητικότητα τόσο για το downlink όσο και το uplink ταυτόχρονα. 

Ακόμα και σε περιόδους με υψηλή κίνηση (peak hours) εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη διασύνδεση εφόσον η πρόσβαση που παρέχεται είναι εγγυημένη. 

Η υπηρεσία COSMΟΤΕ DIA συνοδεύεται από επιπρόσθετες υπηρεσίες που την καθιστούν  ικανή να καλύπτει κάθε είδους ανάγκες. 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

 • Real Time Monitoring και παροχή  Advanced Statistics που παρέχονται μέσα από web portal
 • Δυνατότητα για διαχείριση και υποστήριξη του τερματικού εξοπλισμού του της επιχείρησης.
 • Παροχή Static IP διευθύνσεων καθώς και Local Internet Registry (LIR) Services
 • Διαχείριση Domain Name και DNS entries (Primary & Secondary DNS)
 • Υπηρεσίες παροχής και παραμετροποίησης Multihome και BGP Routing
 • Υπηρεσίες Back Up μέσω ξεχωριστού κυκλώματος (Broadband, χαλκός, ασυρματικά ή οπτικές ίνες) ή Diverse access (2 κυκλώματα μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα μέσω διαφορετικών δρόμων)
 • Υπηρεσίες εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών ( Service Level Agreement -SLA ) για διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, ποιοτικών δεικτών και χρόνου άρσης βλάβης
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία COSMΟΤΕ Dedicated Internet Access καλύπτει και επιμέρους ανάγκες πελατών, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες που προκύπτουν από την εποχική λειτουργία των ξενοδοχείων με το COSMΟΤΕ DIA for Hotels που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον τουριστικό κλάδο

Επίσης προσφέρονται λύσεις DDoS (Destributed Denial of Service) για προστασία στις συνδέσεις προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής και ασφαλής πρόσβαση στο Internet. 

Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.

Πλεονεκτήματα

Η ευελιξία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας κυρίως σε ότι αφορά το παρεχόμενη ταχύτητα. Η επιχείρηση σου μπορεί όταν απαιτείται, να μεταβάλει την ταχύτητά σύνδεσης (αναβαθμίσεις/υποβαθμίσεις) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (υπηρεσία " Bandwidth On Demand" service).

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα, όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες, για αυτόματη διακύμανση  της ταχύτητας που έχεις επιλέξει αρχικά η επιχείρηση ως βασική χωρίς να χρειάζεται νέα παραμετροποίηση, ενώ η χρέωση γίνεται σε μηνιαία βάση με τη μέθοδο του 95th percentile.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας γίνεται πάνω από το ιδιόκτητο δίκτυο του ΟΤΕ εξασφαλίζοντας την καλύτερη απόδοση και τη μέγιστη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία COSMΟΤΕ Dedicated Internet Access  διαθέτει μία σειρά πλεονεκτημάτων όπως: 

 • Προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε επιχείρηση καθώς και με βάση τις κρίσιμες για την λειτουργία της εφαρμογές, συνεισφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της παραγωγικότητάς της.
 • Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που υλοποιείται και παρέχεται εξ' ολοκλήρου από τον Όμιλο ΟΤΕ (υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ελέγχου, εξυπηρέτησης).
 • Μειώνει την πολυπλοκότητα καθώς η υπηρεσία COSMOTE DIA μπορεί να συνδυαστεί με άλλες υπηρεσίες του Ομίλου ΟΤΕ (κινητή – σταθερή τηλεφωνία, υπηρεσίες δεδομένων & διασύνδεσης) και τελικά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να επιλέξει έναν μόνο τηλεπικοινωνιακό πάροχο που θα της προσφέρει συνολικά όλες τις υπηρεσίες με όφελος τόσο στην μείωση της πολυπλοκότητας όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
 • Πανελλαδική κάλυψη της υπηρεσίας που παρέχεται πάνω από το τεχνολογικά εξελιγμένο δίκτυο κορμού του ΟΤΕ και διαθέτει πολλαπλές διασυνδέσεις με το εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, Αμερική) υψηλής ταχύτητας και συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι παράγοντες αυτοί εξασφαλίζουν τη βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας COSMOTE DIA επιτρέποντας στην επιχείρηση να "τρέξει" κρίσιμες εφαρμογές πάνω από το Internet.
 • Παρέχει πλήρη υποστήριξη (24x7x365)  από καταρτισμένο προσωπικό που συνδυάζει την εξειδίκευση με την πελατοκεντρική προσέγγιση για κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει, προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και άμεση άρση των βλαβών.
 • Παροχή συμβολαίων εγγυημένης ποιότητας SLA σε προκαθορισμένα επίπεδα με ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των κατωφλιών συμμόρφωσης

Πώς θα τις αποκτήσεις