Συνεργαζόμενες Χώρες & Δίκτυα

Συνεργαζόμενες Χώρες & Δίκτυα
 

Αναγνωρίζοντας  τις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η COSMOTE προσφέρει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, την υπηρεσία Περιαγωγής (Roaming) και στις πέντε ηπείρους. Όταν  βρίσκεσαι λοιπόν εκτός Ελλάδας, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε τηλέφωνο στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, εφόσον βρίσκεσαι στην περιοχή κάλυψης του δικτύου με το οποίο η COSMOTE έχει συνεργασία.
 

Αναζήτηση Υπηρεσιών Περιαγωγής