Μισθωμένες Γραμμές

COSMΟΤΕ Μισθωμένες Γραμμές
 

Οι COSMOTE Μισθωμένες Γραμμές (ψηφιακές και αναλογικές) προσφέρουν μόνιμη σύνδεση αφιερωμένης χωρητικότητας και επιτρέπουν την υψηλής ποιότητας σύνδεση μεταξύ δύο σημείων

COSMΟΤΕ Hellascom
 

Ειδικά σχεδιασμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταβίβασης δεδομένων, το οποίο παρέχει σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα όλο το 24ωρο.