ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ Εκσυγχρονισμός υποδομών διαχείρισης ενέργειας
ΑΔΜΗΕ
Εκσυγχρονισμός υποδομών διαχείρισης ενέργειας
Ανάγκη Επιχείρησης

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου κορμού πολλαπλών υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας.

Οι λύσεις

Εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του ΑΔΜΗΕ με στόχο τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ανθεκτικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη
Ασφαλής Σύνδεση

Μεγιστοποίηση της απόδοσης και bandwidth για το δίκτυο, με εγγυημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

Ασφάλεια

Θωράκιση του δικτύου για πολλαπλή προστασία των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων

Ανάληψη της λειτουργίας του δικτύου από το εξειδικευμένο Kέντρο Λειτουργίας Δικτύων (NOC) του ΑΔΜΗΕ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενεργοποίηση του Internet Of Things και μετάβαση στο Smart Grid.