Υποστήριξη παιδιών

Υποστήριξη παιδιών

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται, συνοπτικά, χορηγικές δράσεις του 2010, για παιδιά, που ενέταξε ο ΟΤΕ στο πρόγραμμα του Εταιρικής Υπευθυνότητας, μέσω των παρακάτω φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων:

Φορέας Μορφή Χορηγίας
Εταιρία Προστασίας Σπαστικών * Κάλυψη ετήσιας δαπάνης λειτουργίας της Μονάδας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική (δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αγορά εκπαιδευτικού υλικού και συντήρηση μηχανημάτων).
MDA Ελλάς *   Υποστήριξη της δημιουργίας του «Κέντρου Νέων» του Σωματείου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, πέραν των παρεχομένων μέσω των τριών Μονάδων του MDA στα νοσοκομεία, καθώς και την καλύτερη κοινωνική ένταξη των ασθενών, με προσέλκυση μελών & εθελοντών στους χώρους του.
Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τη δημιουργία ενός «Νέου Τμήματος της Πρώιμης Εκπαιδευτικής & Θεραπευτικής Παρέμβασης-Μονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής» της ΕΛΕΠΑΠ.
Φίλοι του Παιδιού * Κάλυψη εδικής αγωγής-λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας σε μηνιαία βάση για ένα παιδί, έλεγχος και εμβολιασμός για 80 παιδιά, δαπάνες για μπαζάρ (ενοικίαση κυλικείου και σακούλες).
Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Χορηγία επιστημονικού φόρουμ με θέμα την παιδιατρική αιματολογία-ογκολογία για την ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας για τις νέες εξελίξεις και θεραπείες στον τομέα αυτό.
Σύλλογος Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ με παιδιά ΑμεΑ (ΣΕΣΟΕΠ-ΟΤΕ) Οικονομική υποστήριξη του έργου του Συλλόγου για την οργάνωση εκδηλώσεων για τα παιδιά πανελλαδικά.
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» Το 2010 ο ΟΤΕ υποστήριξε το Εργαστήρι για:
-Εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των σπουδαστών του εργαστηρίου.
-Συντήρηση του δικτύου Η/Υ.
-Λειτουργικά έξοδα της ιστοσελίδας.

* Οι παραπάνω χορηγικές δραστηριότητες είναι επιπλέον της υποστήριξης μέσω της Χριστουγεννιάτικης Καμπάνιας (Κοινωνικό Marketing).