Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι

Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι

Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
Τρόπος επικοινωνίας Βασικά ζητήματα που προέκυψαν Πως ανταποκρίθηκε ο ΟΤΕ
- Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών - Βαρόμετρο Πιστότητας/Ικανοποίησης Πελατών - site www.otewholesale.gr

- Διαχειριστές Τηλεπ. Παρόχων
-Βελτίωση της συνολικής εξυπηρέτησης των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
-Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του επιπέδου ικανοποίησης σχετικά με την αποκατάσταση βλαβών/ζημιών/παραπόνων
- Συνέχιση της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, έναντι των Παρόχων
- Συνέχιση της παρεχόμενης πληροφόρησης των Παρόχων για τις υπηρεσίες του ΟΤΕ και την εξέλιξη των αιτημάτων τους
- Ενίσχυση  και  Υποστήριξη της Ομάδας Πωλήσεων (Διαχειριστές και back office)
- Καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση μέσω:
  • Key Account Manager
  • One Stop Shopping
  • Single Bill
- Λειτουργία του «Βλαβοληπτικού Κέντρου Παρόχων» σε 24 ώρες/365 μέρες το χρόνο (after sales support)
- Επέκταση σε νέες υπηρεσίες και αναβάθμιση των υφιστάμενων εφαρμογών, για τα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτημάτων W-CRM
-Εκπαιδεύσεις/ παρουσιάσεις σε στελέχη παρόχων, για τα συστήματα Wholesale CRM
- Σημαντική βελτίωση των χρόνων απόκρισης και διαχείρισης όλων των αιτημάτων των παρόχων
- Βελτίωση των εργαλείων πώλησης προς τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ηλεκτρονικές, τεχνικές, εμπορικές περιγραφές/παρουσιάσεις προϊόντων-υπηρεσιών, e-brochures)
- Εικαστική και Λειτουργική ανανέωση site www.otewholesale.gr.
- Ενεργοποίηση νέων διαδραστικών εφαρμογών (wholesale newsletter)