Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων

Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων

Το 2010, ο ΟΤΕ συνέχισε τη χρήση του συστήματος ετήσιας αξιολόγησης για το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας. Όλοι οι αξιολογούμενοι ενημερώνονται άμεσα για την απόδοσή τους και συζητούν σχετικά με τον αξιολογητή τους, κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων.

  • Το έτος 2010 αξιολογήθηκαν 1.103 στελέχη και όλο το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.
  • Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων που δεν κατείχε θέση ευθύνης ανήλθε στο 95,8 %. Από τους 9.890 εργαζομένους που αξιολογήθηκαν, ένσταση υπέβαλαν μόνο οι 171 (ποσοστό 1,7%).
  • Το ποσοστό των αξιολογουμένων υπαλλήλων κατά γένος ήταν:
    • Άνδρες:    72% (7.928)
    • Γυναίκες:  28% (3.065)

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των μόνιμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων και του αριθμού των εργαζομένων που αξιολογήθηκαν οφείλεται σε αλλαγές του αριθμού τους κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ. συνταξιοδοτήσεις).