Συμμετοχές – Διακρίσεις

Συμμετοχές – Διακρίσεις

Συμμετοχές

Ο ΟΤΕ επιδιώκει τη συνεχή και πολύπλευρη πληροφόρηση γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το 2010, συμμετείχε με συνέπεια, ως μέλος, σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Φορέας Ιδιότητα
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μέλος
Global Reporting Initiative Μέλος (organizational stakeholder member)
Global Compact Μέλος
ΕΤΝΟ (Sustainability Working Group) Μέλος
Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ Μέλος
GeSI (Global e- Sustainability Initiative) Μέλος
Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μέλος

Διακρίσεις

Το 2010, αποδεικνύοντας ότι κάνει τις δεσμεύσεις του για την Εταιρική Υπευθυνότητα πράξη, ο ΟΤΕ απέσπασε διακρίσεις για τις δράσεις που εφαρμόζει και πραγματοποιεί. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φορέας Διακρίσεις ΟΤΕ
«CR Index 2010» Διάκριση στο επίπεδο «Gold» του CR Index, τη μεγαλύτερη διάκριση στην Ελλάδα
Διεθνές περιοδικό World Finance. Βραβείο καλύτερης Εταιρίας στον τομέα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Εταιρία Capital Link Βραβεία σε δύο κατηγορίες στο πλαίσιο του θεσμού των «Ετήσιων Βραβείων Επενδυτικών Σχέσεων»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βράβευση του Απολογισμού 2009 για την ορθή εφαρμογή των αρχών του GRI στα πλαίσια του «CSR Reporting Forum 2010»
«CEO & CSR Money Conference 2010» Βραβείο για την «Καλύτερη διαχρονικά Εταιρία στην Εταιρική Υπευθυνότητα» και 2ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Απολογισμός ΕΚΕ»
CRD Analytics Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στη λίστα των top 1000 κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που βασίζεται στο πλαίσιο των δεικτών GRI (5ος σε σχέση με τις 10 ελληνικές επιχειρήσεις και 407ος σε παγκόσμιο επίπεδο)