Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στα OTEShop

Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στα OTEShop

Αρχικά από το 2006 και συστηματικά από το 2008 συλλέγονται προς ανακύκλωση με την τοποθέτηση ανάλογων κάδων στα καταστήματα του ΟΤΕ (εκτός από μικρές συσκευές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πελατών και απαξιωμένες συσκευές κινητής & σταθερής τηλεφωνίας) οικιακές μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές παραλαμβάνονται προς ανακύκλωση από την Εταιρία ΑΦΗΣ. Το 2010 συγκεντρώθηκαν (από πελάτες και εργαζόμενους) και ανακυκλώθηκαν 6.100 kg οικιακές μπαταρίες ενώ συνολικά για την περίοδο 2006 – 2010 συγκεντρώθηκαν και ανακυκλώθηκαν 21.500 kg οικιακές μπαταρίες. Ο ΟΤΕ ενθαρρύνει τους καταναλωτές να συμμετέχουν στα προγράμματα ανακύκλωσης με τοποθέτηση ειδικών κάδων στα καταστήματά του, και έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις και έχει ως στόχο για το 2011 τουλάχιστον τη σταθεροποίηση του αριθμού των συλλεγόμενων μπαταριών.Από το 2009 υπάρχει η επισήμανση – προτροπή στο κουτί του Conn-x «Παρακαλώ ανακυκλώστε» και αφορά σε όλο το περιεχόμενο του προϊόντος (κουτί, οδηγίες, cd, πλαστικές συσκευασίες), καθώς όλα τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα.