Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη είναι όσες συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και τη διαμόρφωση μίας συμπεριφοράς που σέβεται το περιβάλλον μέσα στην ίδια την επιχείρηση.

Ο ΟΤΕ αναγνωρίζει τη δική του ευθύνη στην αντιμετώπιση των κοινών και κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η προστασία φυσικών πόρων. Για τους λόγους αυτούς η Εταιρία αναπτύσσει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις συμβατές με διεθνείς κανόνες και πρακτικές, με ποιοτικούς αλλά και μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους. Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις που η λειτουργία του ΟΤΕ προκαλεί στο περιβάλλον βοηθώντας έτσι στην καθιέρωση της εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση με σαφείς ρυθμούς βελτίωσης χρόνο με το χρόνο. Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ επιδιώκει την ανάπτυξη και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που θα βοηθήσουν τους πελάτες του να μειώσουν τις δικές τους περιβαλλοντικές επιπτώσεις.