Πελάτες (εταιρικοί, επιχειρησιακοί, οικιακοί)

Πελάτες (εταιρικοί, επιχειρησιακοί, οικιακοί)

Πελάτες (εταιρικοί, επιχειρησιακοί, οικιακοί)
Τρόπος επικοινωνίας Βασικά ζητήματα που προέκυψαν Πως ανταποκρίθηκε ο ΟΤΕ
- Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
- Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών
- Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
- Βαρόμετρο Πιστότητας-Ικανοποίησης Πελατών
- Διαχείριση Πελατών μέσω Account Managers
- Ανάγκη υποστήριξης για τεχνικά θέματα (web hosting, DNS services, IPVPN)
- Ανάγκη υποστήριξης για εμπορικά θέματα (Audio- video conferences, ανανεώσεις συμβολαίων)
- Παράπονα για τεχνικά θέματα και θέματα όπως ενεργοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών
- Διευκρινίσεις σε θέματα Τηλεφωνικών Λογαριασμών
- Διάθεση έμπειρης ομάδας Τηλεπικοινωνιακών Συμβούλων 30 ατόμων, για την ανταπόκριση σε καθημερινά ζητήματα
- Άμεση ανταπόκριση στα μηνύματα & στις ανάγκες των πελατών με συνέπεια και αξιοπιστία, μέσω του «13818» OTE Business Customer Service
- Διάτρηση σε υψηλά επίπεδα της ικανοποίησης του χειρισμού των παραπόνων (90% επιλύθηκαν εντός 20 ημερών)