Οικονομικοί Δείκτες

Οικονομικοί Δείκτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
EC1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, του κόστους λειτουργίας, των αμοιβών των εργαζομένων, των δωρεών και άλλων επενδύσεων σε επίπεδο κοινότητας, παρακρατηθέντων κερδών και πληρωμών σε παρόχους κεφαλαίου και κρατικούς φορείς. (πλήρως) Αγορά – Πληρωμές από ΟΤΕ και Θυγατρικές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010 και Σχέσεις με μετόχους – Οικονομικές καταστάσεις
EC3 Άμεση κατανάλωση ενέργειας από την πρωταρχική πηγή ενέργειας (μερικώς) Εργαζόμενοι – Ισες Ευκαιρίες - Παροχές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EC8 Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομές. (μερικώς) Αγορά- Νέες τεχνολογίες & υπηρεσίες ευρυζωνικότητας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010