Οδικό μεταφορικό έργο ιδιόκτητων οχημάτων ΟΤΕ

Οδικό μεταφορικό έργο ιδιόκτητων οχημάτων ΟΤΕ

Η συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η διανομή των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών του ΟΤΕ δημιουργούν την ανάγκη ενός εκτεταμένου μεταφορικού έργου για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων. Για την καλύτερη παρακολούθηση των οδικών μετακινήσεων αλλά και για τη συστηματική βελτίωση των σχετικών περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρίας, στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων (Γ.Δ. Περιφερειών) εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

Η κατανάλωση ενέργειας για την κίνηση του ιδιόκτητου στόλου του ΟΤΕ το 2010 αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας το 2009, ενώ το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά 7% περίπου. Η ειδική κατανάλωση των οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε στα 11 lt/100 km το 2010 (από 10 lt/100 km το 2009), ενώ μειώνεται συνεχώς η κατανάλωση βενζίνης "super" λόγω της σταδιακής ανανέωσης του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων.

Ιδιόκτητος στόλος, κατανάλωση καυσίμων και μεταφορικό έργο οχημάτων ΟΤΕ για την περίοδο 2007 - 2010

    Αμόλυβδη βενζίνη Βενζίνη "super" Ντίζελ
2007 Κατανάλωση (lt) 1.969.795 124.005 374.290
  Οχήματα 2.174 119 346
  Απόσταση (χιλ. km) 16.082 798 1.991
2008 Κατανάλωση (lt) 2.000.592 100.154 310.453
  Οχήματα 2.081 107 327
  Απόσταση (χιλ. km) 17.112 793 1.767
2009 Κατανάλωση (lt) 2.277.058 74.673 480.199
  Οχήματα 2.023 87 378
  Απόσταση (χιλ. km) 22.841 486 2.592
2010 Κατανάλωση (lt) 2.319.466 11.780 600.945
  Οχήματα 2.049 14 360
  Απόσταση (χιλ. km) 20.558 92 3.502

Σημείωση: Τα στοιχεία για τον ιδιόκτητο στόλο των οχημάτων του ΟΤΕ αφορούν στον αριθμό των οχημάτων που κινήθηκαν σε ετήσια βάση.