Μέτρα μείωσης της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου

Μέτρα μείωσης της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική απειλή για όλο τον πλανήτη. Με την τελευταία (4η) έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) του 2007, επιβεβαιώνεται ότι η κλιματική αλλαγή είναι σε εξέλιξη, συνδεόμενη άμεσα με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η δική μας συμβολή στην αντιμετώπισή της, εκτός από το όφελος στο περιβάλλον, προσφέρει και στην μείωση του λειτουργικού κόστους της Εταιρίας μέσω της μείωσης στην κατανάλωση. Όσο ενισχύεται στην κοινωνία η πεποίθηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόσο οι καταναλωτές θα στρέφονται σε προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό:

  • φροντίζουμε και αξιοποιούμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • εφαρμόζουμε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • περιορίζουμε το μεταφορικό μας έργο
  • σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Οι εκπομπές ΑΦΘ που αποφεύχθηκαν, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του ΟΤΕ το 2010, εκτιμώνται σε 6.000 t CO2 eq (περίπου 2% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία του ΟΤΕ το 2010). Η μείωση αυτή υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανακύκλωση, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη λειτουργία των HELP-DESKs & Call Centers, τις υπηρεσίες που παρέχονται σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, τη διείσδυση του φυσικού αερίου, τον αριθμό τηλεδιασκέψεων για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΤΕ, και το πρόγραμμα μεταφοράς προσωπικού.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ, με την ιδιότητά του ως μέλος ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (βλ. Σχέση ευθύνης με την Αγορά για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους οργανισμούς και τις επιτροπές που συμμετέχει ο ΟΤΕ), συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ, ως μέλος της Global e-Sustainability Initiative (GeSI), υπέγραψε τη Διακήρυξη της Γκουανταλαχάρα (Guadalajara ICT Declaration For Transformative Low-Carbon Solutions) με αντικείμενο τη συνεισφορά του τομέα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.