Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Τρόπος επικοινωνίας Βασικά ζητήματα που προέκυψαν Πως ανταποκρίθηκε ο ΟΤΕ
- Συστηματική επαφή με ΜΜΕ
- Εταιρικές Ανακοινώσεις (Δελτία Τύπου)
- Συνεντεύξεις Τύπου, Advertorials / καταχωρήσεις για θέματα Ε.Υ.
- Ενημέρωση για τις δράσεις Ε.Υ. του ΟΤΕ μέσω Δελτίων Τύπου ή εταιρικού site
- Συνέχιση της άμεσης ανταπόκρισης στα διάφορα θέματα που απασχόλησαν τα ΜΜΕ σχετικά με τον ΟΤΕ
- Υλοποίηση και λειτουργία mini site μέσα στο site του ΟΤΕ, στο οποίο παρουσιάστηκε ο Απολογισμός Ε.Υ. 2009
- Αποστολή 83 δελτίων τύπου για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τα ΜΜΕ σχετικά με τον ΟΤΕ από το Γραφείο Τύπου
- Γραπτές απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που αποστέλλονται στο e-mail: media-office@ote.gr