Μείωση της χρήσης χαρτιού και ανακύκλωση χαρτιού

Μείωση της χρήσης χαρτιού και ανακύκλωση χαρτιού

Το χαρτί που ανακυκλώνεται προέρχεται από τις συσκευασίες των υλικών που προμηθεύεται ο ΟΤΕ, καθώς και από τα συστήματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ και σε περιφερειακό επίπεδο κατά περίπτωση. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης σε κεντρικό επίπεδο, στο οποίο θα ενσωματώνονται και οι δράσεις που ήδη υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων εντός του 2010 υπολογίζεται σε 269 t (οι ποσότητες της Αττικής ανακυκλώνονται μέσω της Εταιρίας «Ανακύκλωση Χάρτου»). Επιπλέον, το Συγκρότημα Εκτυπωτικού Κέντρου το 2010 προώθησε για ανακύκλωση, μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) «ΚΛΙΜΑΚΑ», 127 t χαρτιού (αύξηση 34% σε σχέση με το 2009).
Συνολικά, το 2010 ανακυκλώθηκαν 36,2 kg χαρτιού ανά εργαζόμενο.

 Το 2010 ήταν το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση των καθημερινών εργασιών αρχειοθέτησης μέσω scanners και της ηλεκτρονικής δρομολόγησης ενδοεπικοινωνίας στους υπευθύνους. Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού εκτιμάται σε τουλάχιστον 356.000 σελίδες.