Κοινωνικοί Δείκτες - Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κοινωνικοί Δείκτες - Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
HR4 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και μέτρα που λήφθηκαν. (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
HR5 Δραστηριότητες κατά τις οποίες θεωρείται ότι το δικαίωμα στην ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικής διαπραγμάτευσης ενδεχομένως να αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων (μερικώς) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες
Αγορά - Διαδικασίες Προμηθειών
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
HR6 Λειτουργίες και σημαντικοί προμηθευτές που έχουν εντοπισθεί για περιστατικά παιδική απασχόλησης, και μέτρα που έχουν παρθεί για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών (μερικώς) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
HR7 Λειτουργίες και σημαντικοί προμηθευτές που έχουν εντοπισθεί περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας και μέτρα που έχουν παρθεί για την εξάλειψη κάθε είδους τέτοιας εργασιακής σχέσης (μερικώς) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010