Γνωστοποίηση προσέγγισης της Διοίκησης

Γνωστοποίηση προσέγγισης της Διοίκησης

Δείκτες – Επεξηγήσεις Απολογισμός ΕΥ 2010 ΟΤΕ websites 
Γνωστοποίηση της Προσέγγισης Διοίκησης σε όλες τις κατηγορίες
Οικονομική προσέγγιση (πλήρως) Όραμα Αποστολή Επιχ. Στρατηγική - Στόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις Αγορά – Προτεραιότητες    Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Οικονομική απόδοση (πλήρως) OTEΣτόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Παρουσία στην αγορά (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Περιβαλλοντική προσέγγιση (μερικώς)  Πίνακας Στόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις (Περιβάλλον) - Σχέση ευθύνης με το Περιβάλλον Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Υλικά (μερικώς) Περιβάλλον – Σχέση ευθύνης με το Περιβάλλον
Περιβάλλον – Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Ενέργεια (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση ενέργειας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Νερό (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση νερού Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Εκπομπές, ρευστά και απόβλητα (πλήρως) Περιβάλλον - Οδικό μεταφορικό έργο ιδιόκτητων οχημάτων ΟΤΕ - Διαχείριση απορριμμάτων Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Προϊόντα και υπηρεσίες (πλήρως) Περιβάλλον - Ανανέωση λοιπού εξοπλισμού, στόλου οχημάτων - Περιορισμός του οδικού μεταφορικού έργουΑνακύκλωση χαρτιού Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Κανονιστική Συμμόρφωση (πλήρως) Περιβάλλον – Σχέση ευθύνης με το Περιβάλλον Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Μετακινήσεις (πλήρως) Περιβάλλον - Οδικό μεταφορικό έργο ιδιόκτητων οχημάτων ΟΤΕ- Μισθωμένα οχήματα για μεταφορά στελεχών / προσωπικού - Επαγγελματικά αεροπορικά ταξίδια Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Γενική προσέγγιση (μερικώς) Περιβάλλον – Σχέση ευθύνης με το Περιβάλλον Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Εργασιακή προσέγγιση (πλήρως) Εργαζόμενοι - Σχέση ευθύνης με τους Εργαζόμενους  - Υγεία και ασφάλειαΊσες ευκαιρίεςΕιδικές προσλήψεις Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Απασχόληση (πλήρως) Εργαζόμενοι - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Εργασία/ εργασιακές σχέσεις (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (πλήρως) Εργαζόμενοι - Υγεία και ασφάλεια Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Εκπαίδευση και επιμόρφωση (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ειδικές προσλήψεις Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Ίσες αμοιβές σε άνδρες – γυναίκες (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Προσέγγιση Ανθρώπινου Δυναμικού (μερικώς) Αγορά – Διαδικασίες Προμηθειών
Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Επενδύσεις και διαδικασίες προμηθειών  (μερικώς) Αγορά - Διαδικασίες Προμηθειών - Εργολαβίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Ισότητα ευκαιριών  (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Ελευθερία του «συναθροίζεσθε» και συλλογικών διαπραγματεύσεων (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Παιδική εργασία (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Πρόληψη καταναγκαστικής εργασίας (πλήρως) Εργαζόμενοι - Ίσες ευκαιρίες Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Κοινωνική προσέγγιση (μερικώς) Πίνακας Στόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις (Κοινωνία)Προτεραιότητες για την Κοινωνία Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Τοπικές κοινωνίες (μερικώς) Πίνακας Στόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις (Κοινωνία)Σχέση Ευθύνης με την κοινωνία Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Διαφθορά (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. ΣτρατηγικήΕργαζόμενοι – ειδικές προσλήψειςΕκπαιδευτικά προγράμματα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Δημόσιες Διαβουλεύσεις (μερικώς) Αγορά – Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνής Διαβουλεύσεις Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Πρόληψη μονοπολικής συμπεριφοράς (πλήρως) Αγορά – Δικαστικές Προσφυγές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (πλήρως) ΟΤΕ – Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Προϊοντική Προσέγγιση (μερικώς) Αγορά- ΠροτεραιότητεςΠροϊόντα για ειδικές ομάδες - Υπευθυνότητα στα προϊόντα - Λοιπά προγράμματα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Ασφάλεια και υγεία πελατών (μερικώς) Αγορά – Ασφάλεια στο ΔιαδίκτυοΥπευθυνότητα στα προϊόντα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σήμανση και εξυπηρέτηση στα προϊόντα (πλήρως) Αγορά – Υπευθυνότητα στα προϊόντα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Επικοινωνία ζητημάτων marketing (πλήρως) Αγορά – Υπευθυνότητα στα προϊόντα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Προστασία πελατών (πλήρως) Αγορά - Ασφάλεια πληροφοριών & εμπιστευτικότητα επικοινωνίας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Κανονιστική Συμμόρφωση (μερικώς) Αγορά – Υπευθυνότητα στα προϊόντα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010