Εθνικές & Διεθνείς συνεργασίες

Εθνικές & Διεθνείς συνεργασίες

Ερευνητικά προγράμματα
Μέρος της στρατηγικής του ΟΤΕ είναι η ενεργός συμμετοχή του στην εκπόνηση - υλοποίηση σύγχρονων ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, που προάγουν τις τεχνολογικές εφαρμογές στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της διεθνούς οικονομίας. Το 2010, ο ΟΤΕ συμμετείχε σε πέντε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συμμετείχε και σε επτά Συνέδρια και Workshops.
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Self-NET (“Self-Management of Cognitive Future InterNET Elements”)
 • FUTON (“Fibre Optic Networks for Distributed, Extendible Heterogeneous Radio Architectures and Service Provisioning”)
 • REWIND (“RElay based WIreless Network and standarD”)
 • CONSERN (“Cooperative aNd Self-growing Energy awaRe Networks”)
 • WHERE2 (“Wireless Hybrid Enhanced Mobile Radio-Estimators, Phase 2”)
Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Συμμετοχή σε δράσεις εκπόνησης ειδικών παραδοτέων-μελετών και δημοσιεύσεων και δράσεις προβολής των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη επιχειρηματική-εμπορική και ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα (ιδίως μέσω της συμμετοχής σε διακεκριμένες συνεδριακές εκδηλώσεις)
 • Οργάνωση παρουσιάσεων και διεξαγωγή σχετικής ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και για την ενημέρωση αναφορικά με νέες τεχνολογικές τάσεις και επιχειρηματικές προοπτικές υπό τη θεώρηση της ευρύτερης κοινοτικής στρατηγικής και των συναφών διεθνών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Συμμετοχή σε δράσεις προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων για χρηματοδοτούμενα εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Δράσεις «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» / Ε.Σ.Π.Α. της Γ.Γ.Ε.Τ.)
Συνέδρια και Workshops
Στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των υπό εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο ΟΤΕ συμμετείχε σε σειρά συνεδρίων και workshops με διεθνή αναγνωρισιμότητα.
 • The Future Network & Mobile Summit 2010 (Supported by the European Commission, DG Information Society and Media Technically Co-Sponsored by IEEE). Τόπος διεξαγωγής Φλωρεντία/Ιταλία
 • The 2nd International Conference of Mobile and Lightweight Wireless Systems - MOBILIGHT 2010 (Supported by the ICST – Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering). Τόπος διεξαγωγής Βαρκελώνη/Ισπανία
 • FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Union) 49th International Congress, “The Way of Santiago and European Telecommunications”, Santiago de Compostela. Τόπος διεξαγωγής Ισπανία
 • The 4th International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (UBICOMM-2010). Τόπος διεξαγωγής Φλωρεντία/Ιταλία
 • The 7th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (SECON-2010). Τόπος διεξαγωγής Βοστόνη/Ηνωμένες Πολιτείες
 • The 4th Hellenic Congress for Standardization Procedures, Standards and Quality Issues organized by the Union of Hellenic Scientists for Standardization (ΕΝΕΠΡΟΤ) the Greek Ministry for Development and the Greek Ministry for Health and Social Solidarity. Τόπος διεξαγωγής Ελλάδα
 • The 6th International Mobile Multimedia Communications Conference (MOBIMEDIA 2010). Τόπος διεξαγωγής Λισαβόνα/Πορτογαλία  
Συμμετοχές σε Ενώσεις – Forum
Με την ιδιότητά του, ως μέλος, ο ΟΤΕ συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς Οργανισμούς όπως:
 • ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association)
 • GeSI (Global e-Sustainability Initiative)
 • EU Standby Initiative
 • ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών)
 • ETSI (Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Ινστιτούτο Τυποποίησης)
 • ADSL FORUM
 • EURESCOM (European Institute for Research and Studies in Communications)