Εταιρικός Εθελοντισμός

Εταιρικός Εθελοντισμός

Εθελοντικό Πρόγραμμα Εργαζομένων ΟΤΕ με ΜΚΟ     

Το 2010 αναπτύχθηκε περαιτέρω το Πρόγραμμα Εθελοντισμού Εργαζομένων ΟΤΕ, για τη στήριξη δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας να συμμετέχουν στις δράσεις σωματείων που χρειάζονται εθελοντική βοήθεια.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υλοποιήθηκαν νέες δράσεις που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην καλλιέργεια της εθελοντικής προσφοράς και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων:

  • Μέσω του ενδοδικτύου της Εταιρίας (U Link) οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειες τους, σε δράση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΝΙΜΑ για την απελευθέρωση γερακιών και άλλων πτηνών, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μια μικρή τους κίνηση, μπορεί να κάνει την διαφορά.
  • Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος , εργαζόμενοι του ΟΤΕ με τις οικογένειές τους, καθώς και πολίτες, ανέλαβαν δράση για το περιβάλλον, συμμετέχοντας σε κατά τόπους ενέργειες που πραγματοποίησαν 35 Πολιτιστικά Κέντρα του ΟΤΕ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, λιμνών, δασών κ.α., καθώς και αποκομιδή και διαλογή απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη.

Πρόγραμμα Εθελοντισμού Εργαζομένων ΟΤΕ στους Παγκόσμιους Αγώνες

Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντισμού Εργαζομένων ΟΤΕ, αλλά και της χορηγικής προσφοράς του ΟΤΕ στους «Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011», δημιουργήθηκε ένα ειδικό εταιρικό πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της Εταιρίας στη διοργάνωση.

Εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην Ομάδα Εθελοντών του ΟΤΕ, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση και αποδοχή της διανοητικής αναπηρίας, προάγοντας την ιδέα του εθελοντισμού και εκπροσωπώντας την εταιρία στην παγκόσμια διοργάνωση.

Αιμοδοσία

Η εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων του ΟΤΕ, κορυφαία πράξη ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης, παρουσίασε αύξηση προσφοράς το 2010.

Συνολικά σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ συγκέντρωσαν 3.214 μονάδες αίματος (έναντι 2.973 το 2009), εκ των οποίων οι 2.407 συγκεντρώθηκαν στην Αττική. Διατέθηκαν 1.014 μονάδες για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ 2.200 μονάδες αίματος διατέθηκαν για το κοινωνικό σύνολο.

Στην Περιφέρεια, το έργο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας οργανώνεται σε συνεργασία με τα τοπικά Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ.