Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

Δείκτες – Επεξηγήσεις Απολογισμός ΕΥ 2010 ΟΤΕ websites
1. Εταιρικό Προφίλ
1.1 Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες, τα σημαντικά επιτεύγματα, τους μελλοντικούς στόχους κ.λπ. (πλήρως) Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
1.2 Περιγραφή των σημαντικών επιπτώσεων, κίνδυνων και ευκαιριών (πλήρως) Εταιρική Υπευθυνότητα και Επιχειρηματική στρατηγική – Όραμα, Αποστολή, Επιχ. Στρατηγική Πίνακας Στόχοι Αποτελέσματα, Δεσμεύσεις Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010