Εσωτερική Επικοινωνία

Εσωτερική Επικοινωνία

Προτεραιότητα της Εταιρίας είναι η παροχή έγκυρης και τακτικής ενημέρωσης για το σύνολο των εργαζομένων και η ενίσχυση της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της συνοχής μεταξύ των εργαζομένων, τα οποία επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύνολο επικοινωνιακών εργαλείων όπως, εταιρικό περιοδικό (ΟΤΕ Ch@t), ενδοδίκτυο (U-link), καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας.